Stikstofkaart

De Stikstofkaart toont de hoeveelheid stikstof in het blad uitgedrukt in een stikstofindex en de variatie daarin binnen het perceel.

Deze index varieert van 0 tot 1 en wordt in de legenda aangegeven. U kunt met een Stikstofkaart bekijken hoeveel beschikbare stikstof er in de groene delen van de plant aanwezig is (hoe hoger de waarde hoe meer stikstof). Naar gelang het groeistadium van het gewas kunt u op basis van biomassa en stikstof inschatten of er extra meststoffen nodig zijn en op welke plek.

Let goed op welke waarde er bij de legenda staan. De kaart toont standaard een dynamische legenda, waardoor de verschillen binnen het veld optimaal zichtbaar zijn, maar de kleur geel (of paars) niet dezelfde hoeveelheid stikstof weergeeft.