Prestatiekaart

De Prestatiekaart kijkt naar het hele vorige teeltseizoen als een jaarverslag. 

Op plaatsen waar de productie gemiddeld is stellen we de prestatie van het gewas op 100 procent. Hoe groter de spreiding is, hoe meer variatie in biomassa. U kunt zo in het perceel nagaan wat er aan de hand is op de plekken die het beter en slechter deden. In de legenda ziet u aan de buitenkanten een percentage. Dit zijn de minimum- en maximumwaarde. Er zijn meerdere prestatiekaarten beschikbaar die corresponderen met het groeiseizoen per jaar.

Aan het eind van het seizoen kunnen telers al over de prestatiekaart van dat jaar beschikken. Daarmee is het ook een handig hulpmiddel voor het plannen van de volgende teelt. En daarna worden er steeds meer jaren aan toegevoegd. Als telers gaan werken met prestatiecijfers over meerdere jaren kunnen structurele van eenmalige effecten onderscheiden kunnen worden. Zo worden de consistente verschillen steeds duidelijker.

Waarvoor gebruikt u de prestatiekaart?

De Prestatiekaart geeft je inzicht in de opbrengstpotentie van een perceel en de verschillen daarin. Neem betere beslissingen over gewas- en raskeuze, perceelsindeling of effectiviteit van inputs. Dat is ook heel handig voor waardering bij koop of huur van een perceel. Daarom is de Prestatiekaart voor elk perceel in Nederland gratis beschikbaar.

Meer weten?

Bekijk de video of lees dit artikel.