De app die Smartfarming gemakkelijk maakt.

Speciaal ontwikkeld voor:
akkerbouw, bollenteelt, vollegrondsgroente, gras- en maisland

   

“Precisielandbouw moet je juist dichterbij je gewas brengen. Daarom nemen we de data mee het veld in.”

Volg het gewas op de smartphone of desktop

Waar blijft het gewas achter? Waar gaat de groei juist goed? Aan de akkerrand kun je deze verschillen moeilijk waarnemen. Maar FieldScout vertelt je het precies!

Bekijk hiervoor de actuele biomassakaart en stikstofkaarten. Dit geeft inzicht in tussentijdse groei en ontwikkeling. Of kijk terug op vorig seizoen met de Prestatiekaart.

Loop of rijd direct naar de plek in het perceel waar de afwijkingen zijn. En voeg vervolgens gemakkelijk plaatsgebonden notities en foto’s toe. Deze bekijk je gemakkelijk terug op de desktop.

Bespaar tijd en maak optimaal gebruik van middelen en meststoffen.  Bespaar tijd en maak optimaal gebruik van middelen en meststoffen.

De FieldScout app biedt toegang tot waardevolle gekalibreerde kaarten gedurende het hele groeiseizoen.

Biomassakaart

Biomassakaart

De biomassakaart (op basis van WDVI) geeft een basisbeeld, waaruit is af te lezen hoeveel biomassa er op uw perceel groeit.

Lees meer

U kunt zo in de basis zien hoeveel loof/bladmassa er gegroeid is. Blijft een gedeelte van het perceel ergens achter dan is er een probleem. U kunt de kaart naast de bodemzonekaart en stikstofkaart leggen en gericht het perceel in om te kijken wat er aan de hand is.

Stikstofkaart

Stikstofkaart

Deze kaart toont de hoeveelheid stikstof (chlorofyl) in het blad van uw gewassen.

Lees meer

U kunt met een stikstofkaart bekijken hoeveel stikstof er in de groene delen aanwezig is beschikbaar voor de groei. Naar gelang het groeistadium van het gewas kunt u op basis van biomassa en stikstof inschatten of er extra meststoffen nodig zijn en op welke plek.

Scoutingkaart

Scoutingkaart

Scoutingkaarten geven de afwijkingen van de gemiddelde groei binnen een perceel.

Lees meer

Scoutingkaarten zijn informatiekaarten die specifiek aangeven waar het gewas harder groeit of juist achterblijft bij de rest van het perceel. U ziet zo snel de verschillen in het gewas, waardoor u aan gerichte oplossingen kunt werken. De rode pixels geven een minder snelle groei en de groene een snellere groei dan het gemiddelde van het perceel.

Daarnaast geven de Bioscope-kaarten een overview van het perceel waardoor ook de grootte van een eventueel probleem goed is in te schatten. Dit in tegenstelling tot het lopen door het gewas.

Bijgroeikaart

Bijgroeikaart

Op de bijgroeikaart kun u zien hoeveel biomassa/blad er bijgegroeid is.

Lees meer

Niet alleen de hoeveelheid biomassa is belangrijk, maar vooral de snelheid van de groei of achterblijvende groei is interessant en dat wordt met deze kaart inzichtelijk. U ziet bijvoorbeeld snel waar nieuw blad gevormd is en eventuele gewasbescherming nodig is. Het in het perceel bekijken van het gewas gaat sneller en vooral effectiever als u weet waar te gaan kijken en daar zijn de scoutingkaart en gewasbijgroeikaart uitermate geschikt voor.

Bodemzonekaart

Bodemzonekaart

Deze kaart laat de structuur van de bodem zien. Aan de hand hiervan worden vijf bodemzones bepaald binnen een perceel.

Optioneel

lees meer

Zo weet u waar u het beste grondmonsters kunt nemen en kunt u bijvoorbeeld makkelijker bepalen hoeveel bodemherbiciden of zaad/plantgoed er gebruikt moet worden. De bodem is vaak de verklarende factor voor afwijkingen die u in de teelt ziet. Tevens kun u de bodemzonekaart gebruiken om plaatsspecifiek extra compost/vaste mest te strooien of diepwoelen.

Kwaliteitsgarantie

De informatiekaarten van BioScope zijn gebaseerd op actuele satellietbeelden. Deze satellietbeelden worden gescreend op bewolking en kwaliteit en zijn uitstekend gekalibreerd. Hierdoor zijn onze beelden in de tijdreeks vergelijkbaar. Onze kaarten worden regelmatig verstrekt én binnen 24 uur na opname.

 

Gratis kaart voor alle APP-gebruikers

Prestatiekaart: inzicht in variatie binnen het perceel

De prestatiekaart toont in één oogopslag de betere en mindere plekken qua opbrengst van het perceel.

De prestatiekaart kijkt naar het hele vorige seizoen. Op plaatsen waar de productie gemiddeld is, wordt de prestatie van het gewas op 100 gesteld. Een deel van het perceel zit daaronder en een deel erboven. Hoe groter deze spreiding is, hoe meer variatie in opbrengst aan biomassa.

Met de prestatiekaart in de hand is er al veel te ontdekken en te sturen in de teelt. 

Lees hier meer over de prestatiekaart.

 

#

Bekijk de video over de Prestatiekaart

Naast de prestatiekaart zijn deze functies ook helemaal gratis:

Notities. Leg direct vast wat u ziet.

De FieldScout app biedt een gratis functionaliteit om plaatsgevonden notities en foto’s te maken.

Hoogtekaart.
Altijd bij de hand.

De FieldScout app biedt ook een gedetailleerde hoogtekaart die u altijd bij de hand heeft.

Navigeer met de spuitboom in beeld.

Stel de werkbreedte in. Navigeer over uw perceel. Pas eenvoudig zelf de doseringen aan.

Laten we beginnen…

We hebben deze app speciaal voor jou gemaakt.
Download gratis en ervaar het zelf.