Beter inzicht.
Beste opbrengst.

Wilt u ook bijtijds inspelen op afwijkingen in de groei van uw gewassen? Maak dan gebruik van BioScope kaarten op basis van satellieten of drones.

U krijgt tijdens het hele seizoen actuele informatie over uw percelen, waarmee u het groeiproces kunt optimaliseren. Oogst meer en bespaar op middelen.

Maak voordelig kennis met BioScope

Beeldzekerheid

Satellietbeeld, naar wens aangevuld met dronebeelden. U kunt dus altijd over actuele beelden beschikken.

Gebruiksklare kaarten

Alle beelden worden op kwaliteit gecontroleerd op o.a. atmosferische verstoring. De kaarten zijn in combinatie met gangbare programma’s als Dacom en Akkerweb te gebruiken.

Persoonlijke ondersteuning

Wij helpen u op weg en onze experts staan klaar voor u als u vragen heeft. Zo kunt u snel aan de slag met uw data.

u

Veelgestelde vragen over BioScope

Hoe werkt BioScope?

Verschillen binnen een perceel, zoals grondsoort (o.a. klei gehalte, pH organische stof), vocht-leverend vermogen maar ook verschillen in uitgangsmateriaal en plagen en ziekten hebben invloed op de groei van het gewas. Hierdoor kan de kwaliteit en opbrengst van het gewas sterk verschillen binnen één perceel.

BioScope levert bruikbare bodem- en gewaskaarten van uw perceel, gebaseerd op satelliet en dronemetingen. Omdat de beelden gedurende het hele seizoen worden vastgelegd en de kaarten verschillende kenmerken weergegeven krijgt u een goed inzicht in het verloop van de groei. Zo kunt u inspelen op veranderingen in de bodem en uw gewassen. Hiermee bespaart u op middelen, wat niet alleen goed is voor uw portemonnee maar ook voor een duurzaam milieu. Ook voor bijvoorbeeld melkveehouders met grasland is dit interessant.

BioScope is verkrijgbaar als een App op Akkerweb en Dacom Cloudfarm,
U kunt het bouwplan zo overnemen en percelen selecteren.

Wat kost BioScope?

Voor € 99 per jaar kunt u gelijk van start met 1 perceel tot 10 hectare, voor een groter perceel of meerdere percelen maken wij graag een voorstel op maat. 

Wat voor beelden krijg ik?

Met het standaardpakket worden uw percelen regelmatig geanalyseerd op basis van satellietbeelden. Als er bijvoorbeeld door langdurige bewolking geen satellietbeelden beschikbaar zijn, kan er een drone ingezet worden om de beelden te verkrijgen. U kunt via de aanvullende modules zelf de frequentie kiezen.

De resolutie van de beelden is 10 x 10 m, waardoor ze zo goed mogelijk zijn afgestemd op de meeste spuit- en strooimachines.

De volgende kaarten zijn beschikbaar:

  • Bodemzonekaart
  • Biomassa- en stikstof kaart
  • Bijgroeikaart
  • Scoutingkaart
  • Taakkaarten (Loofdoding en Bemesten)

Wat kan ik er mee?

Met de gewas- en bodeminformatie kunt u doelmatig afwijkingen scouten en gericht opzoek naar oorzaken van verschillen binnen een perceel. Zo heeft u meer inzicht in hoe u de teelt aan zou kunnen passen (ras en zaai/pootafstand) en tijdens het seizoen kunt u makkelijker plaatsspecifieke maatregelen treffen. Op de geleverde kaarten zie je snel zien welk effect eventuele aanpassingen hebben.

De verschillende kaarttypes van BioScope

Bodemzonekaart

Deze kaart laat de structuur van de bodem zien. Aan de hand hiervan worden vijf bodemzones bepaald binnen een perceel.

Zo weet u waar u het beste grondmonsters kunt nemen en kunt u bijvoorbeeld makkelijker bepalen hoeveel bodemherbiciden of zaad/plantgoed er gebruikt moet worden. De bodem is vaak de verklarende factor voor afwijkingen die u in de teelt ziet. Tevens kunt u de bodemzonekaart gebruiken om plaatsspecifiek extra compost/vaste mest te strooien of diepwoelen.

 

Biomassakaart

De biomassakaart (op basis van WDVI) geeft een basisbeeld, waaruit is af te lezen hoeveel biomassa er op uw perceel groeit.

U kunt zo in de basis zien hoeveel loof/bladmassa er gegroeid is. Blijft een gedeelte van het perceel ergens achter dan is er een probleem. U kunt de kaart naast de bodemzonekaart en stikstofkaart leggen en gericht het perceel in om te kijken wat er aan de hand is.

Stikstofkaart

Deze kaart toont de hoeveelheid stikstof (chlorofyl) in het blad van uw gewassen.

U kunt met een stikstofkaart bekijken hoeveel stikstof er in de groene delen aanwezig is beschikbaar voor de groei. Naar gelang het groeistadium van het gewas kunt u op basis van biomassa en stikstof inschatten of er extra meststoffen nodig zijn en op welke plek.

Scoutingkaart

Scoutingkaarten geven de afwijkingen van de gemiddelde groei binnen een perceel.

Scoutingkaarten zijn informatiekaarten die specifiek aangeven waar het gewas harder groeit of juist achterblijft bij de rest van het perceel. U ziet zo snel de verschillen in het gewas, waardoor u aan gerichte oplossingen kunt werken. De rode pixels geven een minder snelle groei  en de groene een snellere groei dan het gemiddelde van het perceel.

Daarnaast geven de Bioscope-kaarten een overview van het perceel waardoor ook de grootte van een eventueel probleem goed is in te schatten. Dit in tegenstelling tot het lopen door het gewas.

Bijgroeikaart

Op de bijgroeikaart kunt u zien hoeveel biomassa/blad er bijgegroeid is.

Niet alleen de hoeveelheid biomassa is belangrijk, maar vooral de snelheid van de groei of achterblijvende groei is interessant en dat wordt met deze kaart inzichtelijk. U ziet bijvoorbeeld snel waar nieuw blad gevormd is en eventuele gewasbescherming nodig is. Het in het perceel bekijken van het gewas gaat sneller en vooral effectiever als u weet waar te gaan kijken en daar zijn de scoutingkaart en gewasbijgroeikaart uitermate geschikt voor.

Nieuws

Binnenkort hebben we iets nieuws voor je…

Binnenkort hebben we iets nieuws voor je… Een bericht sturen, het weer of je banksaldo checken? Waar gebruik je tegenwoordig geen app voor? Een gebruiksvriendelijke app maakt het makkelijker. Daarom heeft BioScope een app ontwikkeld om je gewassen nog beter te...

Lees meer

Prestatiekaart: inzicht in potentie van een perceel

De nieuwe Prestatiekaart van BioScope helpt je als teler om preciezer te kijken naar de  opbrengst van een perceel en de verschillen daarin. Voor telers geeft het meer inzicht in hun eigen percelen of waar ze op moeten letten bij een huurperceel. Telers die kaarten...

Lees meer

Teelt u in 2020 met voorkennis?

Een goed beheer van de bodem is een belangrijke factor in precisielandbouw en zorgt voor een gezond en productief gewas. LTO vindt precisielandbouw belangrijk voor de toekomst van akkerbouw en stimuleert telers om meer en beter naar de verschillen in de bodem te...

Lees meer

Partnernetwerk