Beter inzicht.
Beste opbrengst.

Snel inspelen op afwijkingen in de groei van uw gewassen?
BioScope biedt kaarten op basis van satellieten en drones.

U Krijgt tijdens het hele seizoen actuele informatie over uw percelen, waarmee u het groeiproces kunt optimaliseren.

Oogst meer en bespaar op middelen en meststoffen.

 

Beeldzekerheid

Satellietbeeld, naar wens aangevuld met dronebeelden. U kunt dus altijd over actuele beelden beschikken.

Gebruiksklare kaarten

Alle beelden worden op kwaliteit gecontroleerd op o.a. atmosferische verstoring. De kaarten zijn in combinatie met gangbare programma’s als Dacom en Akkerweb te gebruiken.

Persoonlijke ondersteuning

Wij helpen u op weg en onze experts staan klaar voor u als u vragen heeft. Zo kunt u snel aan de slag met uw data.

De verschillende kaarttypes van BioScope

Bodemzonekaart

Deze kaart laat de structuur van de bodem zien. Aan de hand hiervan worden vijf bodemzones bepaald binnen een perceel.

Zo weet u waar u het beste grondmonsters kunt nemen en kunt u bijvoorbeeld makkelijker bepalen hoeveel bodemherbiciden of zaad/plantgoed er gebruikt moet worden. De bodem is vaak de verklarende factor voor afwijkingen die u in de teelt ziet. Tevens kunt u de bodemzonekaart gebruiken om plaatsspecifiek extra compost/vaste mest te strooien of diepwoelen.

 

Biomassakaart

De biomassakaart (op basis van WDVI) geeft een basisbeeld, waaruit is af te lezen hoeveel biomassa er op uw perceel groeit.

U kunt zo in de basis zien hoeveel loof/bladmassa er gegroeid is. Blijft een gedeelte van het perceel ergens achter dan is er een probleem. U kunt de kaart naast de bodemzonekaart en stikstofkaart leggen en gericht het perceel in om te kijken wat er aan de hand is.

Stikstofkaart

Deze kaart toont de hoeveelheid stikstof (chlorofyl) in het blad van uw gewassen.

U kunt met een stikstofkaart bekijken hoeveel stikstof er in de groene delen aanwezig is beschikbaar voor de groei. Naar gelang het groeistadium van het gewas kunt u op basis van biomassa en stikstof inschatten of er extra meststoffen nodig zijn en op welke plek.

Scoutingkaart

Scoutingkaarten geven de afwijkingen van de gemiddelde groei binnen een perceel.

Scoutingkaarten zijn informatiekaarten die specifiek aangeven waar het gewas harder groeit of juist achterblijft bij de rest van het perceel. U ziet zo snel de verschillen in het gewas, waardoor u aan gerichte oplossingen kunt werken. De rode pixels geven een minder snelle groei  en de groene een snellere groei dan het gemiddelde van het perceel.

Daarnaast geven de Bioscope-kaarten een overview van het perceel waardoor ook de grootte van een eventueel probleem goed is in te schatten. Dit in tegenstelling tot het lopen door het gewas.

Bijgroeikaart

Op de bijgroeikaart kunt u zien hoeveel biomassa/blad er bijgegroeid is.

Niet alleen de hoeveelheid biomassa is belangrijk, maar vooral de snelheid van de groei of achterblijvende groei is interessant en dat wordt met deze kaart inzichtelijk. U ziet bijvoorbeeld snel waar nieuw blad gevormd is en eventuele gewasbescherming nodig is. Het in het perceel bekijken van het gewas gaat sneller en vooral effectiever als u weet waar te gaan kijken en daar zijn de scoutingkaart en gewasbijgroeikaart uitermate geschikt voor.

Taakkaarten

Met BioScope kunt u voor de aardappelteelt eenvoudig taakkaarten maken. Op dit moment zijn beschikbaar taakkaarten voor stikstofbijbemesting en loofdoding.

Nadat het veld gescout is kan een teler besluiten dat er een N-bemesting nodig is.

De taakkaarten (ISOXML of SHP-file) worden gemaakt op basis van de rekenregels gebaseerd op de actuele metingen van het weer en groei waardoor een goed advies gegarandeerd is. U kunt hiermee geld besparen door beter gebruik van middelen en zorgt ervoor dat de plant krijgt wat deze nodig heeft.

Voor andere taakkaarten zoals plaatsspecifiek bodemherbicides spuiten of planten/zaaien kunt u contact met ons opnemen.

 

Prestatiekaarten 2020 nu beschikbaar in de FieldScout app

Prestatiekaarten 2020 nu beschikbaar in de FieldScout app

Hoe deed uw perceel het afgelopen jaar? Hoe heeft uw perceel het afgelopen jaar gedaan? Dat kunt u nu direct zien op de gratis Prestatiekaart 2020 in de FieldScout app. De prestatiekaart is zeer bruikbaar bij de teelt van aardappels, uien, grasland, mais en vele...

Lees meer
BioScope sleept prijzen voor satellietnavigatie in de wacht

BioScope sleept prijzen voor satellietnavigatie in de wacht

FieldScout App wint prestigieuze Galileo Masters 9 december 2020 – Gisteravond zijn de prijzen uitgereikt door Galileo Masters aan bedrijven die zich onderscheiden met toegepast gebruik van satellieten. BioScope heeft met haar app FieldScout de Nederlandse prijs en...

Lees meer

Partnernetwerk