Beter inzicht. Meer opbrengst.

Wilt u ook bijtijds inspelen op afwijkingen in de groei van uw gewassen? Maak dan gebruik van BioScope kaarten op basis van satellieten of drones.

U krijgt tijdens het hele seizoen actuele informatie over uw akkers of weilanden, waarmee u het groeiproces kunt optimaliseren. Oogst meer en bespaar op middelen.

LTO-leden ontvangen een aantrekkelijke korting.

Maak voordelig kennis met BioScope

Beeldzekerheid

Satellietbeeld, naar wens aangevuld met dronebeelden. U kunt dus altijd over actuele beelden beschikken.

Gebruiksklare kaarten

Alle beelden worden op kwaliteit gecontroleerd op o.a. atmosferische verstoring. De kaarten zijn in combinatie met gangbare programma’s als Dacom en Akkerweb te gebruiken.

Persoonlijke ondersteuning

Wij helpen u op weg en onze experts staan klaar voor u als u vragen heeft. Zo kunt u snel aan de slag met uw data.

u

Veelgestelde vragen over BioScope

Hoe werkt BioScope?

Verschillen binnen een perceel, zoals grondsoort (o.a. klei gehalte, pH organische stof), vocht-leverend vermogen maar ook verschillen in uitgangsmateriaal en plagen en ziekten hebben invloed op de groei van het gewas. Hierdoor kan de kwaliteit en opbrengst van het gewas sterk verschillen binnen één perceel.

BioScope levert bruikbare bodem- en gewaskaarten van uw perceel, gebaseerd op satelliet en dronemetingen. Omdat de beelden gedurende het hele seizoen worden vastgelegd en de kaarten verschillende kenmerken weergegeven krijgt u een goed inzicht in het verloop van de groei. Zo kunt u inspelen op veranderingen in de bodem en uw gewassen. Hiermee bespaart u op middelen, wat niet alleen goed is voor uw portemonnee maar ook voor een duurzaam milieu. Ook voor bijvoorbeeld melkveehouders met grasland is dit interessant.

BioScope is verkrijgbaar als een App op Akkerweb en Dacom Farming Inteligence (Crop-r),
U kunt het bouwplan zo overnemen en percelen selecteren.

Wat kost BioScope?

Voor € 99 per jaar kunt u gelijk van start (1 perceel van max. 10 hectare, voor een groter perceel of meerdere percelen maken wij graag een voorstel op maat,

Wat voor beelden krijg ik?

Met het standaardpakket worden uw percelen regelmatig geanalyseerd op basis van satellietbeelden. Als er bijvoorbeeld door langdurige bewolking geen satellietbeelden beschikbaar zijn, kan er een drone ingezet worden om de beelden te verkrijgen. U kunt via de aanvullende modules zelf de frequentie kiezen.

De resolutie van de beelden is 10 x 10 m, waardoor ze zo goed mogelijk zijn afgestemd op de meeste spuit- en strooimachines.

De volgende kaarten zijn beschikbaar:

  • Bodemzonekaart
  • Biomassa- en stikstof kaart
  • Bijgroeikaart
  • Scoutingkaart
  • Taakkaarten (Loofdoding en Bemesten)

Wat kan ik er mee?

Met de gewas- en bodeminformatie kunt u doelmatig afwijkingen scouten en gericht opzoek naar oorzaken van verschillen binnen een perceel. Zo heeft u meer inzicht in hoe u de teelt aan zou kunnen passen (ras en zaai/pootafstand) en tijdens het seizoen kunt u makkelijker plaatsspecifieke maatregelen treffen. Op de geleverde kaarten zie je snel zien welk effect eventuele aanpassingen hebben.

De verschillende kaarttypes van BioScope

bodemzonekaart

De bodemzonekaart

Deze kaart laat de structuur van de bodem zien op basis van een selectie beelden van de kale grond. Aan de hand hiervan worden vijf bodemzones bepaald.

Zo weet u waar u het beste grondmonsters kunt nemen en kunt u bijvoorbeeld makkelijker bepalen hoeveel bodemherbiciden of zaad er gebruikt moet worden.

De Biomassa-indexkaart

De biomassa index (WDVI) geeft een basisbeeld, waaruit is af te lezen hoeveel biomassa er op een perceel groeit.

U kunt zo in de basis zien hoeveel loof er gegroeid is. Blijft het achter dan is er een probleem. U kunt de kaart naast de bodemkaart en stikstofkaart leggen en gericht het veld in om te kijken wat er aan de hand is.

De Stikstof-indexkaart

Deze kaart toont de hoeveelheid stikstof in het blad van uw gewassen volgens de stikstof-index TCARI-OSAVI.

U kunt met een stikstofkaart bekijken hoeveel stikstof er in het blad aanwezig is beschikbaar voor de groei. Naar gelang het groeistadium van het gewas kunt u op basis van biomassa en stikstof inschatten óf meststoffen nodig zijn en op welke plek.

De Scoutingkaart

Scoutingkaarten zijn kaarten die specifiek aangeven waar het gewas harder groeit of juist achterblijft bij de rest van het veld.

U ziet zo snel de verschillen in het gewas, waardoor u gerichte oplossingen kunt bedenken. De rode pixels geven een afname aan en de groene een snelle toename van de groei.

De Bijgroeikaart
 
Op de bijgroeikaart kunt u zien hoeveel biomassa/blad er bijgegroeid is in de periode tussen twee opnamen.Niet alleen de hoeveelheid biomassa is belangrijk, maar vooral de snelheid van de groei of achterblijvende groei is interessant en dat wordt met deze kaarten inzichtelijk. Je ziet bijvoorbeeld snel waar nieuw blad gevormd is en eventueel bestrijding van ziektes nodig is.

Nieuws

Teelt u in 2020 met voorkennis?

Een goed beheer van de bodem is een belangrijke factor in precisielandbouw en zorgt voor een gezond en productief gewas. LTO vindt precisielandbouw belangrijk voor de toekomst van akkerbouw en stimuleert telers om meer en beter naar de verschillen in de bodem te...

Lees meer

Loofdodingskaart

Loof van aardappelen ontwikkeld zich op het perceel niet gelijk. Op delen met meer loof heb je meer loofdoodmiddel nodig dan delen met minder loof. Plaats specifiek toedienen bespaart tussen de 25% en 50% op de kosten van het loofdoodmiddel (meer info op...

Lees meer

Partnernetwerk