Bodemzonekaart

 

De Bodemzonekaart laat verschillen in de bodemstructuur van een perceel zien. Het geeft de plaats en omvang van vijf verschillende bodemzones aan binnen een perceel.

Zo weet u waar u het beste grondmonsters kunt nemen en u kunt makkelijker bepalen hoeveel bodemherbiciden of zaad- of plantgoed er gebruikt moet worden op welk deel van het perceel. De bodem is vaak de verklarende factor voor afwijkingen die u in de teelt ziet. Tevens kunt u de bodemzonekaart gebruiken om plaatsspecifiek extra compost of mest te strooien of om te diepwoelen.

 

Gebruik van bodemzonekaart helpt u bij het:

  • Bepalen van de beste plaats voor grondmonsters;
  • Bepalen hoeveelheid bodemherbicide of zaad/plantgoed;
  • Bij verklaren van afwijking die u in de teelt ziet;
  • Plaatsspecifiek extra compost/vaste mest te strooien of diepwoelen. 

Tarief Bodemzonekaart

Bodemzonekaart € 7  per hectare

Tarieven per 25-04-2022. Exclusief btw.

Log in op uw account om de kaarten te bestellen.