Selecteer een pagina

PRIVACY STATEMENT AGRIDATA-SERVICES BIOSCOPE BV

Agridata-Services BioScope BV (BioScope), statutair gevestigd in het Agro Business Park 1,
6708 PV Wageningen, met KVK-nummer 70343012, is verwerkingsverantwoordelijke in de zin
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet
daarvan.

BioScope vindt het belangrijk om in onze dienstverlening transparant en betrouwbaar te zijn. Om
u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we uw persoonsgegevens nodig. BioScope
verzamelt alleen die gegevens die u met ons deelt en die wij nodig hebben voor onze
dienstverlening. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de
geldende wet- en regelgeving.

Voor de privacy statements van aan BioScope gelieerde ondernemingen verwijzen wij naar de
desbetreffende websites. BioScope draagt voor deze websites geen
verwerkingsverantwoordelijkheid.

Verwerking van persoonsgegevens door Agridata Services BIOSCOPE BV

BioScope verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacy wet- en
regelgeving. Dit betekent dat BioScope alleen persoonsgegevens verwerkt:

• Voor zover daarvoor een grondslag zoals opgesomd in de AVG aanwezig is;
• Conform een specifiek doel;
• En slechts voor zover dat noodzakelijk is om het doel te bereiken.

Dit lichten we hierna toe.

Dienstverlening en Producten

BioScope levert kaarten van weilanden en akkers die zijn gemaakt aan de hand van satellieten of
drones. Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

• Of u lid bent van ZLTO, LTO Noord, LLTB of geen van het voorgaande;
• Of u een teeltregistratietool gebruikt, en zo ja welke;
• Wat voor soort bedrijf u heeft ( bijvoorbeeld akkerbouw of loonwerker);
• Ingeval van bestelling van een kaart het aantal hectare;
• Naam;
• Bedrijfsnaam;
• Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
• Eventueel uw vraag of opmerking;
• Eventueel een vouchercode;
• Indien u bij ons een abonnement afsluit of een kaart koopt ook uw bankgegevens.

Deze persoonsgegevens verwerken wij op grond van uw toestemming en/of de uitvoering van
een overeenkomst die met u is gesloten. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening geven
wij uw persoonsgegevens door aan derden.

Nieuwsbrief
Via het contactformulier op de website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Op die manier blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van de producten en diensten van BioScope. Bij het aanmaken van een FieldScout account ontvangt u automatisch de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder gewenst uitschrijven via een link in de mail of door een mailtje te sturen naar info@bioscope.nl.

Contact en verzoek om offerte
Via ons contactformulier kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u een offerte bij ons
opvragen. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen verzoeken wij om:
• Aan te geven of u lid bent van ZLTO, LTO Noord, LLTB of geen van het voorgaande;
• Of u een teeltregistratietool gebruikt, en zo ja welke;
• Wat voor soort bedrijf u heeft ( bijvoorbeeld akkerbouw of loonwerker);
• Naam;
• Bedrijfsnaam;
• Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
• Uw vraag of opmerking.

Deze persoonsgegevens verwerken wij op grond van uw toestemming (uit eigen beweging
invullen formulier) en/of op grond van ons gerechtvaardigd belang om u zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn.

App
Wilt u de BioScope app installeren? Dat kan. Daarvoor verwerken wij de volgende
persoonsgegevens:
• Naam;
• E-mailadres.

Deze persoonsgegevens verwerken wij op grond van uw toestemming (uit eigen beweging code
opvragen) en/of op grond van ons gerechtvaardigd belang om u zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn.

Sollicitaties
BioScope verwerkt gegevens van sollicitanten. Dat gebeurt via e-mail, persoonlijke contacten,
post of telefoongesprekken. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van sollicitanten:
• Naam;
• Geslacht;
• Contactgegevens;
• Motivatiebrief;
• Informatie over bijvoorbeeld opleidingsniveau en arbeidsgeschiedenis.

Deze persoonsgegevens verwerken wij in eerste instantie op grond van uw toestemming. De
persoonsgegevens worden uiterlijk vier weken na afronden van de sollicitatieprocedure
verwijderd, tenzij u BioScope toestemming geeft om uw persoonsgegevens gedurende één jaar
te blijven bewaren. Indien u in dienst treedt bij BioScope verwerken wij uw persoonsgegevens op
grond van de met u gesloten arbeidsovereenkomst.

Cookies
Om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert maken wij gebruik van cookies. We
maken onderscheid tussen functionele- en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen
we altijd. Die zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken. Hiervoor hoeft u geen
toestemming te geven.

Niet-functionele cookies helpen ons bij onze dienstverlening. Daarom vragen wij altijd
toestemming voor we deze cookies plaatsen. De niet-functionele cookies die wij gebruiken zijn
advertentie-, analytische- en trackingcookies. Door analytische cookies weten we welke
onderdelen van de website we kunnen verbeteren. Ook meten analytische cookies de populariteit
van de webpagina’s. Trackingcookies worden geplaatst om een internetgebruiker te identificeren
op een website. Door het plaatsen van deze cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina’s
u bezoekt. Hieruit kunnen wij uw voorkeuren en interesses afleiden. Wij kunnen bijvoorbeeld zien
bij welke webpagina u vandaan komt. Ten slotte maken wij gebruik van advertentie cookies.
Deze cookies maken het mogelijk om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de
effectiviteit van een reclamecampagne te meten.

Voor de werking van de website kunt u zelf kiezen welke cookies u accepteert. Dit kunt u doen
door uw wens kenbaar te maken in de cookiebanner die zichtbaar wordt bij een bezoek aan onze
website.

Heeft u eerder al cookies geaccepteerd? Dan krijgt u de cookiebanner niet meer te zien. U kunt
de cookies zelf verwijderen via uw browserinstellingen.

Verstrekking aan derden
Voor de uitvoering van onze dienstverlening delen we uw gegevens aan de volgende bedrijven
en organisaties:
• Met LTO Ledenvoordeel (voor administratie en afhandeling);
• Met Dronewerkers en TerraSphere (voor het leveren van BioScope diensten);
• Met Akkerweb of Dacom voor het koppelen van uw account aldaar.

BioScope levert uw gegevens niet aan andere partijen. Er worden geen gegevens verwerkt in het
buitenland. Mochten we voor nieuwe diensten of anderszins uw gegevens nodig hebben dan
vragen we u daar voorafgaand toestemming voor;

• Om juridische redenen kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens door te geven,
bijvoorbeeld op verzoek van een overheidsinstantie;
• Ook ingeval van wettelijke verplichtingen kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens door te
geven, bijvoorbeeld aan een belastinginspecteur of fraudeonderzoeker.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaren en bescherming
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, tenzij er een wettelijke plicht
op ons rust om de persoonsgegevens langer te bewaren. Geldt er geen bewaartermijn? Dan
bewaren wij uw gegevens tot maximaal 5 jaar na beëindiging van het contract. BioScope heeft
technische maatregelen getroffen om uw data maximaal te beschermen.

Rechten
U heeft de volgende rechten:
• recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
• correctierecht, indien u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken;
• U kunt uw gegevens (gedeeltelijk) laten verwijderen;
• U kunt bezwaar maken tegen registratie of verwerking van uw data;
• U kunt uw toestemming geheel of gedeeltelijk intrekken – dit doen we in overleg en heeft
mogelijke effecten op de dienstverlening;
• U heeft het recht van dataportabiliteit. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in een
digitaal format aan te leveren of door te geven aan een andere partij;
• U kunt een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

In alle gevallen kunt u gebruikmaken van uw rechten door daarvoor het contactformulier op onze
website in te vullen. Wij verzoeken u graag zo duidelijk mogelijk aan te geven op welk recht u een
beroep doet. U kunt tevens een e-mail sturen naar Tamme van der Wal via het e-mailadres
info@bioscope.nl

Vragen of opmerkingen
Indien u vragen heeft of een opmerking wilt maken naar aanleiding van dit privacy statement of
andere onderdelen van de BIOSCOPE website of dienstverlening dan kun u daarvoor het
contactformulier op onze website gebruiken. Een van onze medewerkers zal daarna contact met
u opnemen.