Bepalen óf,

waar en hoeveel

u kunt oogsten

Met de oogstprognose van VanBoven
✔  Ziet u hoeveel u van welke maat kunt oogsten.
✔  Bepaalt u waar u het beste kunt starten met oogsten.
✔  Snijdt u consistentere maten.
✔  Verhoogt u oogstsnelheid: egale delen eerst.
✔  Bepaalt u of een oogstronde al nuttig is.

Meer grip
op de oogst

Drones meten de diameter van de broccoli schermen en geven een overzicht van de spreiding in een perceel of plantbatch. Deze data helpt om betere beslissingen te nemen tijdens de oogst, bijvoorbeeld over wanneer een perceel geoogst wordt, of het geheel of een deel geoogst wordt en wanneer een vervolg oogstbezoek gepland moet worden.

VanBoven levert de data die nodig is om meer grip op de groei en de oogst te krijgen
✔ Meer dan 1000+ metingen per perceel.
✔ Satellietdata van planten tot oogsten.
✔ Virtuele weerpalen voor plaatsspecifiek weer.
✔ Groeimodel gebaseerd op weer en locatie.

Bepaal het eerste oogstmoment

Met satellietdata wordt de voortgang in de groei gevolgd: groeit de broccoli sneller of later dan verwacht, groeit een perceel egaal op of zit er veel spreiding in het gewas. Hiermee wordt het eerste oogstmoment, en het aantal oogstbeurten bepaalt. En weet VanBoven wanneer het beste moment is om met drones te vliegen.

Broccoli groeicurve

Spreiding biomassa halverwege seizoen.

Gewas vlak voor de oogst: biomassa gelijk maar oorspronkelijke spreiding vertaalt in achterblijvende schermvorming.

Data voor de
hele keten

Temperatuur en vocht zijn belangrijke groeifactoren die voor vele gewassen bepalen hoe en wanneer het gewas het oogststadium bereikt. De virtuele weerpalen van VanBoven helpen u om per perceel of plantbatch temperatuur en vocht in kaart te brengen. Zo ziet u tijdig of het aanbod afwijkt van de verwachting. Hiermee helpt VanBoven u in de hele keten met data.