Biomassakaart

De Biomassakaart meet de hoeveelheid biomassa op een perceel en de variatie daarin.

U kunt zo in de basis zien hoeveel loof of bladmassa er staat. Het patroon van de biomassa is het gevolg van diverse  groeifactoren. Als u deze kaart naast de Bodemzonekaart en Stikstofkaart legt kunt u gericht het perceel ingaan om te kijken wat er aan de hand is.

De legendawaarde die bij de biomassakaart wordt getoond is de WDVI. Deze waarde correspondeert met de hoeveelheid biomassa in het perceel. Deze groendichtheid wordt altijd uitgedrukt in een getal tussen nul en één. Bij nul is er geen gewas. Bij één is het gewas volledig dicht en groen.

Let goed op welke waarden er bij de legenda staan. De kaart toont standaard een dynamische legenda, waardoor de verschillen binnen het perceel optimaal zichtbaar zijn, maar de kleur groen (of bruin) niet dezelfde hoeveelheid biomassa weer geeft. U kunt ook kiezen voor een statische legenda, waarbij de kleuren wel vaste waarden krijgen, maar de verschillen dus minder goed zichtbaar zijn. Op deze manier kunt u percelen onderling vergelijken.