Projecten

Door haar expertise op het gebied van Geo informatie en gewasmonitoring is BioScope betrokken bij diverse projecten.

Zoekt u voor uw project relevante knowhow?
Neem gerust contact met ons op.

 

FarmCube

Als dienstverlener hebben we baat bij een goede data infrastructuur bij onze klanten, in ons geval de boer. De huidige situatie laat zien dat er vele partijen zijn die data over de boer, zijn bedrijf of percelen hebben. Voorbeelden zijn bodemlaboratoria (uitslagen), afnemers (contracten) en de overheid (MijnPercelen bijv.). Echter er zijn zeer weinig boeren die een eigen data opslag geregeld hebben, waar zij onafhankelijk van softwareleveranciers data over het bedrijf verzamelen. Met het FarmCube project hebben we zo’n boer-eigen dataopslag ontworpen en toegepast in use cases. Hierin is samengewerkt met WUR, DroneWerkers, ZLTO, AVR en FarmHack. De use case waarin BioScope participeerde is het visualiseren van data in het veld. Andere use cases betroffen het opslaan van diverse informatiebronnen en het vastleggen en analyseren van tractordata. FarmCube is onderdeel van het H2020 project Smart Agri Hubs. https://www.smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiment/10-FIE-farmcube FarmCube loopt van 2019 tot 2021.

GRIP

Gezamenlijk Impact Realiseren van Precisielandbouw

Als onderdeel van de regiodeal FoodValley is een programma bodem- en waterkwaliteit opgezet. Binnen dat programma werkt BioScope samen met LTO Noord en waterschap Vallei en Veluwe in het project GRIP. In twee praktijknetwerken wordt samen met boeren en loonwerkers in de regio gedemonstreerd en geexperimenteerd hoe satellietdata in het dagelijkse werk kan worden toegepast. Welke gegevens zijn nou van belang en wanneer. Met de satellietdata worden ook verschillende teeltmaatregelen op verschillende percelen vergeleken. Met zo’n benchmark kunnen boeren elkaar bevragen en van elkaar leren.

GRIP draait van 2021-2023 in de regio FoodValley.

Sojabonen teelt (Smart Soy Bean)

In samenwerking met WUR werkt BioScope aan de monitoring van sojabonen met behulp van satellietdata. Het project speelt zich af in Brazilië waar op dit moment veel soja geteeld wordt. De kennis die we hier opdoen is van belang voor de toenemende interesse om in Nederland soja te telen. Hierdoor zijn we op tijd klaar om ook de teelt van dit gewas te ondersteunen met onze kaarten. Smart Soy Bean loopt van 2021 tot 2022.

Bodemzonering

Naast de bekende kaarten werkt BioScope voortdurend aan productontwikkeling. Een daarvan is een verbeterde bodemzonering voor akkerbouw percelen. De gangbare methoden zijn momenteel een intensieve (grid) bemonstering, of een dure bodemscan. BioScope heeft een alternatief ontwikkeld waar door slim gebruik van satellietdata bodemzones worden afgeleid. In diverse projecten werken aan verbetering van dienst, zowel de klantzijde (inpassen in de bedrijfsprocessen en werkzaamheden) en aan de productverbetering (laatste wetenschappelijke kennis toevoegen). Ook werken we aan validatie van onze bodemzonering. In de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is een vergelijking tussen methoden gedaan. Hieruit blijkt BioScope een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding te leveren.