Over BioScope

De maker van FieldScout

Veel boeren en tuinders hebben interesse in precisielandbouw. Gewasmonitoring en bodemkaarten is dan stap één… Maar in de praktijk is het vaak lastig om over betaalbare, kwalitatief goede data te beschikken, die ook bruikbaar is. BioScope kan data van goede kwaliteit toch eenvoudig en betaalbaar leveren. We helpen boeren en tuinders om hiermee aan de slag te gaan zonder grote investeringen.
Met onze kaarten maken we de nieuwste kennis bereikbaar voor iedereen. Daarom kiezen wij voor het combineren van satelliet- en dronebeelden voor het optimale resultaat tegen de beste prijs
.

Veel ontwikkeling
De ontwikkelingen van satellietdata volgen elkaar in rap tempo op. Door de snelle toename in het aantal satellieten zijn er nu dagelijks beelden beschikbaar, waardoor de kans op een geschikte foto tussen de wolken door fors is toegenomen. En BioScope vult daar waar nodig de satellietbeelden aan met drone-opnames.

Toekomstgericht
Gewasmonitoring is essentieel voor een goed inzicht in de teelt. Betere controle over het gewas, betekent een hogere opbrengst. Daarom wil BioScope diensten en tools bieden voor monitoring van gewassen. Bruikbare kaarten worden direct gekoppeld aan uw eigen bouwplan. Dit zorgt voor meer en uniformere opbrengst en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Gebruiksgemak

Met onze FieldScout-app voor uw smartphone is het voor iedereen mogelijk om met onze informatie beter te telen. U kunt vertrouwen op de meest actuele data over uw gewas. Hierdoor kunt u zelf gewasmonitoring toepassen op professionele wijze. Heeft u een vraag of loopt u ergens tegen aan dan staan onze technische specialisten voor u klaar. Onze medewerkers hebben ruim 20 jaar ervaring op het gebied van precisielandbouw.

Van project naar dé standaard

BioScope is in 2011 gestart als project om de haalbaarheid van geïntegreerde datawinning met satellieten en drones volgens een ‘best of both worlds’-principe te onderzoeken.

Initiatiefnemers waren AeroVision, TerraSphere en Aurealmaging en het project werd ge(co)financierd door de ESA. Hierbij sloten Dacom (software), Wageningen University & Research (voor kennisregels en modellen), LIST (validatie dronemetingen) en Gamaya (hyperspectraal camera) aan.

In 2019 bundelden AeroVision en LTO Bedrijven hun krachten om BioScope op de markt te introduceren als dé standaard voor geo-informatie voor gewasmonitoring. Hierdoor is Bioscope beschikbaar voor iedereen.

BioScope is onderdeel van LTO Bedrijven
LTO Bedrijven is een dynamische onderneming die de krachten van boeren, tuinders en de Land- en Tuinbouw Organisaties (LTO’s) bundelt en ondernemers bedient met onderscheidende producten en diensten. LTO Bedrijven investeert en participeert in marktconcepten die de agrarische sector stimuleren. 
Kunt u een meerwaarde bieden voor onze leden en wilt u uw business laten groeien? Ga dan naar ltobedrijven.nl voor meer informatie.

LTO Bedrijven. Het nieuwe boeren dichtbij.