Selecteer een pagina

Over BioScope

agrarische dataservices

Veel boeren en tuinders hebben interesse in precisielandbouw. Gewasmonitoring en bodemkaarten, beregeningsadvies is dan stap één… Maar in de praktijk is het vaak lastig om over betaalbare, hoogwaardige data te beschikken, die ook bruikbaar is. BioScope kan data van goede kwaliteit toch eenvoudig en betaalbaar leveren. We helpen boeren en tuinders om hiermee aan de slag te gaan zonder grote investeringen.

Veel ontwikkeling
Wij willen de nieuwste kennis bereikbaar maken voor iedereen. De ontwikkelingen van satellietdata volgen elkaar in rap tempo op. Door de snelle toename in het aantal satellieten zijn er nu dagelijks beelden beschikbaar, waardoor de kans op een geschikte foto tussen de wolken door fors is toegenomen. Daarom kiezen wij voor het combineren van satelliet- en dronebeelden voor het optimale resultaat tegen de beste prijs.

Toekomstgericht
Gewasmonitoring is essentieel voor een goed inzicht in de teelt. Betere controle over het gewas, betekent een hogere opbrengst. Daarom wil BioScope diensten en tools bieden voor monitoring van gewassen. Bruikbare kaarten worden direct gekoppeld aan uw eigen bouwplan. Dit zorgt voor meer en uniformere opbrengst en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Meer over FieldScout

Expertise
BioScope won verschillende prijzen voor innovatieve ondernemingen. De FieldScout-app sleepte in 2021 in de categorie Tools een gouden Dutch Interactive Award van Emerce in de wacht. Het jaar daarvoor won de app de prestigieuze Galileo Masters voor Nederland en de Incubationprijs, voor bedrijven die zich onderscheiden met toegepast gebruik van satellieten.

Onze medewerkers hebben ruim 20 jaar ervaring op het gebied van precisielandbouw. Door onze expertise op het gebied van geo informatie en gewasmonitoring is BioScope betrokken bij diverse projecten. Meer over Projecten.

Van project naar dé standaard

BioScope is in 2011 gestart als project om de haalbaarheid van geïntegreerde datawinning met satellieten en drones volgens een ‘best of both worlds’-principe te onderzoeken.

Initiatiefnemers waren AeroVision, TerraSphere en Aurealmaging en het project werd ge(co)financierd door de ESA. Hierbij sloten Dacom (software), Wageningen University & Research (voor kennisregels en modellen), LIST (validatie dronemetingen) en Gamaya (hyperspectraal camera) aan.

In 2019 bundelden AeroVision en LTO Bedrijven hun krachten om BioScope op de markt te introduceren als dé standaard voor geo-informatie voor gewasmonitoring. Hierdoor is Bioscope beschikbaar voor iedereen.

BioScope is onderdeel van LTO Bedrijven
LTO Bedrijven is een dynamische onderneming die de krachten van boeren, tuinders en de Land- en Tuinbouw Organisaties (LTO’s) bundelt en ondernemers bedient met onderscheidende producten en diensten. LTO Bedrijven investeert en participeert in marktconcepten die de agrarische sector stimuleren. 
Kunt u een meerwaarde bieden voor onze leden en wilt u uw business laten groeien? Ga dan naar ltobedrijven.nl voor meer informatie.

LTO Bedrijven. Het nieuwe boeren dichtbij.