Fieldscout

Ja. Om de FieldScout app te gebruiken dient u een account te maken. Volg hiervoor de aanwijzingen in de app.

Met de nieuwe FieldScout App kunt u uw gewassen volgen met en op verschillende kaarten. Vervolgens kunt u uw waarnemingen vastleggen. Alles is gekoppeld aan uw positie in het perceel. Indien nodig kunt u plaatsspecifiek actie ondernemen, de app geeft uw positie en werkbreedte op de kaart weer.

U drukt met uw vinger in de luchtfoto op een perceel tot de groene cirkel verschijnt en u een lichte trilling voelt. U moet dus even uw vinger vasthouden op het scherm in het perceel dat u wilt selecteren.

Het selecteren van velden gebeurt op basis van de BRP (Basis Registratie Percelen opgaven RVO mei 2020).

De optie om zelf een perceel te tekenen zit nog niet in deze versie van de FieldScout app. Ook het samenvoegen van percelen kan nu nog niet.

Ja, ga daarvoor naar het menu (3 streepjes linksboven in het scherm). Klik op ‘percelen’. Klik vervolgens op ‘bewerken’. Via het potloodje rechts naast de perceelsnaam kunt u deze wijzigen.

Het nummer is een identifier voor BioScope en wordt hier als ‘naam’ gebruikt. U kunt dit zelf aanpassen in een naam van uw keuze.

De Prestatiekaart kijkt terug naar het hele teeltseizoen 2021 en geeft de verschillen in het perceel weer. Waar was de biomassa-productie boven of onder het gemiddelde van het perceel  en hoeveel. Hoe groter de spreiding, hoe meer variatie in opbrengst er is geweest. Omdat de Prestatiekaart heel 2021 weergeeft is de datum vastgesteld op 31 december 2021. Voor meer informatie klik hier

De hoogtekaart geeft de hoogteligging van uw perceel weer, zodanig dat u goed de verschillen in de hoogte binnen uw perceel kunt zien. De getallen in de legenda geven de minimale en maximale hoogte boven NAP in meters. De hoogtekaart is gebaseerd op de AHN. klik hier voor meer informatie

Klik hier om naar de winkel te gaan en direct een abonnement af te sluiten. U moet wel eerst in de app uw percelen selecteren. Als u de witte balk onderin het scherm met het kaarttype en de datum van die kaart met uw vinger omhoog veegt vindt u daar alle soorten kaarten die BioScope voor de FieldScout App levert. klik hier voor meer informatie

U kunt een account aanmaken in de FieldScout-app en daar uw gewenste percelen selecteren. Via de webwinkel / desktop-versie kunt u deze percelen bestellen en de kortingscode/waardebon invoeren. De hoogte van de korting wordt dan verwerkt in de factuur. U moet de stappen ‘afrekenen’ even allemaal volgen tot u factuur kunt dowloaden ook al is die 0 euro.

Tussen de kaart en de witte balk verschijnt per kaart een geoptimaliseerde legenda en schaal / kleurverdeling. U kunt kiezen tussen een ‘dynamische legenda’ om optimaal de variatie in uw perceel te zien of een ‘statische legenda’ om percelen onderling te vergelijken.

U drukt op de ronde knop net boven de witte balk rechts met daarop het positie icoontje. Uw huidige positie komt dan centraal in beeld te staan.

U kunt hiervoor wisselen tussen statische en dynamische legenda. Deze kunt u zelf aanpassen door de witte balk omhoog te vegen, op het ‘+’ teken onderin te klikken. Met de rechterknop kunt u wisselen van weergave.

In een perceel kort de locatie aantikken waar u de notitie wilt hebben. U ziet dan “Notitie toevoegen” verschijnen. Als u hierop klikt, komt u daarna in een scherm waar u titel (verplicht) en omschrijving kunt invoeren. U kunt bovendien een foto van maken en bijvoegen. Druk altijd op “opslaan” rechtsboven om de notitie te bewaren.

Ja, als u de witte balk omhoog veegt, ziet onderaan een ‘+’. U vouwt hiermee uw scherm uit. Linksonder ziet u een knopje notitie verbergen  of tonen.

Als u eerder (een jaar) een abonnement heeft afgesloten op het perceel, dan verdwijnt het slotje in de app. Als dit abonnement is afgelopen blijft het slotje weg en kunt u de eerder gekochte kaarten blijven bekijken. Wilt u actuele kaarten ontvangen van dit perceel dan moet u een nieuw seizoens-abonnement afsluiten via de webwinkel

Bioscope biedt standaard seizoens-abonnementen aan. Aan het eind van het seizoen stopt het abonnement automatisch. Bioscope verlengt de abonnementen niet, vanwege de bouwplanrotatie en uw gewenste percelen.

Ga naar webwinkel en log in. U ziet dan een overzicht van alle beschikbare kaarten en de door u in de FieldScout-app geselecteerde percelen. Klik “abonnement” aan van de percelen waarvan u de kaarten wilt bestellen.  Via de knop afrekenen kunt u de stappen hierna volgen en de producten daadwerkelijk aankopen.

Het duurt ongeveer 24 tot 48 uur voordat de bestelde producten komen. De scouting- en bijgroeikaart zijn overigens pas na 48 uur beschikbaar, omdat deze de verschillen laten zien tussen de kaarten.

.

Afhankelijk van de bewolking boven uw percelen. Ongeveer om de 6-20 dagen.

Nee, op dit moment krijgt u daarvan geen melding. Op de app kunt u zien dat er weer nieuwe kaarten beschikbaar zijn.

Ga daarvoor naar het menu (3 streepjes linksboven in het scherm). Kies de 4e optie ‘Instellingen’. U kunt hierin de werkbreedte traploos instellen.

Ja dat kan, als u thuis met WIFI de percelen selecteert/aanklikt en de kaarten laadt (bekijkt) dan worden deze op uw toestel bewaard en kunt u ze ook in het veld, zonder internet, raadplegen. Uw plaatsbepaling via GPS werkt dan wel gewoon. Uw notities worden bij thuiskomst weer gesynchroniseerd.

De Fieldscout App is kost u niets. U kunt voor alle percelen in Nederland direct de Prestatiekaart en de Hoogtekaart bekijken. Als u meer en actuelere kaarten wilt moeten die besteld worden. In de webwinkel van de FieldScout-app worden de exacte bedragen per perceel direct voor u uitgerekend.

Het maken van een account is kosteloos net als de App.

Dat komt dan omdat het kompas van uw toestel verstoord wordt door sterke magneten in de omgeving of niet goed gekalibreerd is. Open hiervoor de kompas app en maak een aantal 8-bewegingen tot het kompas de juiste oriëntatie weergeeft. Doe dit bij voorkeur in het open veld.