Scoutingkaart

De Scoutingkaart geeft de afwijkingen van de gemiddelde groei binnen een perceel.

Scoutingkaarten zijn informatiekaarten die specifiek aangeven waar het gewas harder groeit of juist achterblijft ten opzichte van de rest van het perceel. U ziet snel verschillen in het gewas, waardoor u gericht aan oplossingen kunt werken. De Scoutingkaart is een uitstekend hulpmiddel op uw rondgang langs de percelen. U gaat er gerichter door kijken.

De rode pixels geven een minder snelle groei aan en de groene een snellere groei. Het gemiddelde van het perceel kleurt blauw. Combineer de Scoutingkaart met andere kaarten om beter inzicht te krijgen in de verschillen in groei. Deze kaart geeft ook de omvang van een achterblijvende plek waardoor de grootte van een eventueel probleem goed is in te schatten.