Prestatiekaart

De Prestatiekaart wordt standaard geladen bij het selecteren van een perceel, hiervoor hoeft u niets te doen. Deze kaart wordt direct op het scherm getoond en geeft de gewasprestatie over het afgelopen teeltseizoen weer. De legenda staat onder de kaart (halverwege het scherm) in een smalle balk zichtbaar. De legenda geeft het  % biomassa-verschil weer binnen een perceel. Voor meer info over de kaart klik hier.