Slechte GPS ontvangst

Afhankelijk van het tijdstip, het type toestel en de omgeving (hoge gebouwen, bomen) kan de kwaliteit van de GPS-ontvangst verschillen. Dit heeft invloed op de kwaliteit van de locatie-weergave (blauw bolletje) op het scherm. Dit kan daardoor verspringen en als u aan de rand van het perceel staat kan daardoor ook de kaart wat verschuiven. Door weg te gaan van bomen en of hoge gebouwen verbetert de ontvangst, soms moet u ook even wachten op een beter signaal.