Percelen selecteren

Na  het inloggen komt u in de app.  Aangezien er bij de eerste inlog nog geen percelen geselecteerd zijn, krijgt u direct de mogelijkheid een perceel te selecteren. Dit doet u door op het scherm in het gewenste perceel te klikken en even vast te houden tot de telefoon lichtjes trilt. Om het geselecteerde perceel heen verschijnt een witte rand en de Prestatiekaart en Hoogtekaart worden direct geladen. Om een volgend perceel te selecteren klikt u weer in dat gewenste perceel en houdt u het weer even vast tot u een trilling voelt.

Alle eerder geselecteerde percelen hebben een dunne witte rand. Het actieve perceel heeft een dikkere witte rand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.