Verwijderen van een notitie

Voor het verwijderen van een notitie klikt u op menu (de drie streepjes linksboven). Kies hier voor de optie: “Notities”. Door  op “bewerken” te klikken verschijnt voor elke notitie een rood symbooltje, klik hier op en u kunt u de betreffende notitie verwijderen.

In plaats van een notitie te verwijderen kunt u er ook voor kiezen de notitie onzichtbaar te maken op de kaart (weergave notitie aan/uitzetten).