Waardevolle gekalibreerde kaarten gedurende het hele groeiseizoen.

Krijg beter inzicht in de groei van gewassen. Maak onderbouwde beslissingen. Verbeter uw teelt.

De informatiekaarten van BioScope zijn gebaseerd op actuele satellietbeelden. Deze satellietbeelden worden gescreend op bewolking en kwaliteit en zijn uitstekend gekalibreerd. Hierdoor zijn onze beelden in de tijdreeks vergelijkbaar. Onze kaarten worden regelmatig verstrekt én binnen 24 uur na opname

De volgende informatiekaarten van BioScope zijn in 2021 beschikbaar:

Bodemzonekaart

Deze kaart laat de structuur van de bodem zien. Aan de hand hiervan worden vijf bodemzones bepaald binnen een perceel.

Zo weet u waar u het beste grondmonsters kunt nemen en kunt u bijvoorbeeld makkelijker bepalen hoeveel bodemherbiciden of zaad/plantgoed er gebruikt moet worden. De bodem is vaak de verklarende factor voor afwijkingen die u in de teelt ziet. Tevens kunt u de bodemzonekaart gebruiken om plaatsspecifiek extra compost/vaste mest te strooien of diepwoelen.

 

Biomassakaart

De biomassakaart (op basis van WDVI) geeft een basisbeeld, waaruit is af te lezen hoeveel biomassa er op uw perceel groeit.

U kunt zo in de basis zien hoeveel loof/bladmassa er gegroeid is. Blijft een gedeelte van het perceel ergens achter dan is er een probleem. U kunt de kaart naast de bodemzonekaart en stikstofkaart leggen en gericht het perceel in om te kijken wat er aan de hand is.

 

Stikstofkaart

Deze kaart toont de hoeveelheid stikstof (chlorofyl) in het blad van uw gewassen.

U kunt met een stikstofkaart bekijken hoeveel stikstof er in de groene delen aanwezig is beschikbaar voor de groei. Naar gelang het groeistadium van het gewas kunt u op basis van biomassa en stikstof inschatten of er extra meststoffen nodig zijn en op welke plek.

Bijgroeikaart

Op de bijgroeikaart kunt u zien hoeveel biomassa/blad er bijgegroeid is.

Niet alleen de hoeveelheid biomassa is belangrijk, maar vooral de snelheid van de groei of achterblijvende groei is interessant en dat wordt met deze kaart inzichtelijk. U ziet bijvoorbeeld snel waar nieuw blad gevormd is en eventuele gewasbescherming nodig is. Het in het perceel bekijken van het gewas gaat sneller en vooral effectiever als u weet waar te gaan kijken en daar zijn de scoutingkaart en gewasbijgroeikaart uitermate geschikt voor.

 

Scoutingkaart

Scoutingkaarten geven de afwijkingen van de gemiddelde groei binnen een perceel.

Scoutingkaarten zijn informatiekaarten die specifiek aangeven waar het gewas harder groeit of juist achterblijft bij de rest van het perceel. U ziet zo snel de verschillen in het gewas, waardoor u aan gerichte oplossingen kunt werken. De rode pixels geven een minder snelle groei  en de groene een snellere groei dan het gemiddelde van het perceel.

Daarnaast geven de Bioscope-kaarten een overview van het perceel waardoor ook de grootte van een eventueel probleem goed is in te schatten. Dit in tegenstelling tot het lopen door het gewas.

 

Taakkaarten

Met BioScope kunt u voor de aardappelteelt eenvoudig taakkaarten maken. Op dit moment zijn beschikbaar taakkaarten voor stikstofbijbemesting en loofdoding.

Nadat het veld gescout is kan een teler besluiten dat er een N-bemesting nodig is.

De taakkaarten (ISOXML of SHP-file) worden gemaakt op basis van de rekenregels gebaseerd op de actuele metingen van het weer en groei waardoor een goed advies gegarandeerd is. U kunt hiermee geld besparen door beter gebruik van middelen en zorgt ervoor dat de plant krijgt wat deze nodig heeft.

Voor andere taakkaarten zoals plaatsspecifiek bodemherbicides spuiten of planten/zaaien kunt u contact met ons opnemen.

 

 

De meerwaarde van BioScope

Met de BioScope kaarten kunt u meer inzicht krijgen in de teelt, door het onderscheiden van bodemzones en het scouten van achterblijvende of juist snelle groei. Zo kunt u makkelijk onderbouwde beslissingen nemen om uw productie te verbeteren.

Technologie is grotendeels mensenwerk. Onze adviseurs hebben veel kennis en ervaring en helpen u graag op weg.

 

N

Gekalibreerd en geïndexeerd

N

Gecheckt op atmosferische verstoring

N

Ondersteuning en advies bij gebruik

Combineer de voordelen van satelliet en drone.

Alleen via BioScope heeft u de optimale combinatie van geodata via satelliet én drone.  Via een aanvullende modules kunt u de satellietbeelden eventueel aanvullen met dronebeelden, zodat u op elk gewenst moment verzekerd bent van actuele gewas- en bodemkaarten. U ziet geen verschil in uw applicatie.

Satelliet

Afgelopen jaren is het aantal satellieten met bruikbare sensoren flink toegenomen, waardoor er steeds meer beeld beschikbaar komt. BioScope heeft mer een aantal relevante satellietbedrijven leveringsovereenkomsten gesloten.

Drones

Wanneer bewolking te lang opnames vanuit de ruimte verhinderd wordt er gebruik gemaakt van drones. Deze combinatie zorgt voor zekerheid tegen een aantrekkelijke prijs. Als aanvulling op het basispakket worden dronebeelden op aanvraag ingezet tegen een marktconforme meerprijs.