Selecteer een pagina

Dit jaar volgen we alle Gewastour-percelen met FieldScout van BioScope. Via satellietbeelden worden zowel biomassa- als stikstofkaarten gemaakt. De satelliet die deze beelden maakt komt dagelijks over en bij voldoende onbewolkt weer, is er dus ook elke dag een nieuwe kaart. Gemiddeld zijn er zo’n drie nieuwe kaarten per week over een heel groeiseizoen. In totaal zijn dat ongeveer vijftig à zestig kaarten.

Onderstaande biomassakaart is van het perceel Innovator van Ruud Steinbusch in het Limburgse Voerendaal. Duidelijk zichtbaar is dat de linkerzijde meer biomassa heeft dan de rechterzijde. De biomassa wordt uitgedrukt in de zogeheten WDV Index (Weighted Difference Vegetation Index). In de legenda (de smalle balk onder de verschillende kaarten) is zichtbaar dat de biomassa nu maximaal 0,348 is. Een vol aardappelgewas kan tot circa 0,7 oplopen. Volgens Lotte, de dochter van Ruud is de voorvrucht de oorzaak van dit verschil. Links is in 2022 veldboon geteeld en rechts wintergerst.

Met de andere kaarten van FieldScout, zoals de bijgroeikaart, kan bijgehouden worden hoeveel nieuw loof er bijgroeit, waardoor er dus met een stuk bijbemesting of ziektebestrijding rekening gehouden kan worden.

Met deze tools van FieldScout worden verschillen binnen een perceel dus heel duidelijk. Verschillen tussen percelen kunnen met een benchmark-tool in beeld worden gebracht. Hieraan wordt de volgende keer aandacht besteed.

Gratis hoogtekaart van alle percelen in Nederland

FieldScout biedt kosteloos een hoogtekaart voor alle percelen in Nederland. Hieronder ziet u de hoogtekaart van het perceel van Ruud Steinbusch. Hiermee kunnen snel laagtes of juiste koppen in een (onbekend) perceel zichtbaar gemaakt worden en kan daar rekening mee gehouden worden bij de teelthandelingen.

Voor meer informatie over de Hoogtekaart of de Biomassakaart.