Selecteer een pagina

Het Nationale Groeifonds investeert een bedrag van 129 miljoen euro in het ReGeNL-programma; een baanbrekend programma om de Nederlandse landbouwsector om te vormen naar een regeneratieve, duurzame en toekomstbestendige sector. BioScope is één van de bedrijfsleven partners in het ReGeNL consortium deelneemt dat zich inzet om voor 2030 met pionierende boeren repliceerbare regeneratieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en om met minstens duizend boeren de overgang naar regeneratieve landbouw in vijf focusgebieden te maken.

‘Het programma Regeneratieve Landbouw (Re-Ge-NL) heeft onze interesse omdat wij als databedrijf bijdragen aan het verschaffen van (meer) inzicht, overzicht en uitzicht voor agrarische ondernemers, zodat zij de bedrijfsvoering en productie duurzaam kunnen maken’, aldus Tamme van der Wal, oprichter en directeur van BioScope. ‘De mogelijkheden van data voor de boeren zelf, en voor de hun ondersteunende bedrijven en overheden, zijn nog verre van volledig verkend. Juist op het vlak van regeneratieve landbouw is het gebruik van data meer dan waardevol om het potentieel van de bodem en andere natuurlijke omstandigheden te meten en te beschermen of verbeteren’.

ReGeNL gaat in 2024 van start. In het programma nemen 54 partners deel. Voor meer informatie zie https://www.nextfoodcollective.nl/media/35vnuwrj/re-ge-nl-samenvatting.pdf