Selecteer een pagina

Nederlandse bodems zijn over het algemeen behoorlijk ‘bont’. De oorzaak zit in het ontstaan van de bodemafzettingen door kronkelige kreken en rivieren. Dit geeft grote verschillen op kleine afstand. Ondanks jarenlange bewerking zijn de verschillen in bodemstructuur or organische stof nog altijd groot. Vaak zien we dit soort plekken terug in de teelt. Maar ieder gewas reageert ook weer anders op die verschillen, en ieder jaar levert ook weer andere randvoorwaarden. Zo kan een droge plek in een nat jaar goed uitpakken

BioScope heeft inmiddels een jarenlange ervaring opgebouwd met het maken van bodemzone-kaarten van uw perceel of percelen. Dit vormt een geweldige basis voor precisielandbouw. Hiermee kunt u aan de gang om plaat specifiek te zaaien of te poten, maar ook om compost of kalk te strooien. Een toepassing van toenemend belang is het gerichter te spuiten van bodemherbiciden en rekening te houden met structuurverschillen. Hierdoor daalt de spuitschade en krijgt u een beter gewas, meer groeidagen en een betere oogst.

Andere toepassingen van de bodemzonekaart zijn het bepalen van aanvullende drainage of het uitvoeren van een op de plaats aangepaste bodembewerking. Dit kan voor u als teler voordelen op leveren. Ook het beter selecteren/matchen van het juiste ras op de juiste bodem kan veel voordeel opleveren. De bodemzonekaart van BioScope geeft direct inzicht in de bodemzones. U kunt altijd een kaart aanvragen voor uw perceel – ook als het gewas er vol op staat.

Met de bodemzonekaart kunt u ook bodembemonstering laten uitvoeren, maar dan zodanig dat u niet een samengevoegd gemiddelde krijgt, maar een ruimtelijk beeld van bijvoorbeeld het kleigehalte, of het organische stofgehalte. Kortom komende periode is het moment om hier mee te beginnen.