Selecteer een pagina

De Prestatiekaart kijkt terug naar het hele teeltseizoen 2021 en geeft de verschillen in het perceel weer. Waar was de biomassa-productie boven of onder het gemiddelde van het perceel  en hoeveel. Hoe groter de spreiding, hoe meer variatie in opbrengst er is geweest. Omdat de Prestatiekaart heel 2021 weergeeft is de datum vastgesteld op 31 december 2021. Voor meer informatie klik hier