De prestatiekaart kijkt naar het hele seizoen 2019 en geeft aan waar de biomassa-productie boven of onder het gemiddelde was en hoeveel. Hoe groter de spreiding hoe meer variatie in opbrengst. Omdat de kaart heel 2019 weergeeft is de datum vastgesteld op 31 december 2019. Voor meer informatie zie: https://fieldscout.nl/kenmerken/