Selecteer een pagina

Het driejarig traject, van de Regiodeal Foodvalley waarin verschillende pilots en kennisdeling een grote rol spelen is  inmiddels het laatste jaar ingeslagen. Op donderdag 23 maart van 13.00 tot 16.15 uur organiseert Boer aan het Roer een veldbijeenkomst bij melkveehouder Niels Wassenaar. Niels Wassenaar is deelnemer aan meerdere pilots binnen het thema ‘Bodem en Waterkwaliteit’.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over resultaten van de pilots: Vanggewas onder Mais , GRIP en Mestverbetering. Jan Wijnen van BioScope zal de projectresultaten van de pilot ‘GRIP’ met u delen. Daarnaast zal er een demonstratie zijn op een perceel van Niels Wassenaar waarbij met verschillende machines de groenbemester wordt vernietigd en ondergewerkt.

Bent u ook benieuwd naar de resultaten?
Kijk voor het hele programma en aanmeldformulier op: boeraanhetroer.nl

Lees meer over het project in deze artikelen:
De satelliet ziet wat ik niet kan zien – BioScope
Hoopvolle GRIP-pilot, overzicht over je percelen via FieldScout – BioScope