Selecteer een pagina

Stel je voor dat je vanuit huis – dus op afstand – je percelen in de gaten kunt houden. Hoeveel tijd, energie en brandstof zou dat schelen? Hoeveel meer opbrengst zou dat kunnen opleveren? In de pilot GRIP zijn de mogelijkheden van de nieuwe tool FieldScout verkend. De eerste resultaten lijken veelbelovend!

Melkveehouder Jan van Ruiswijk uit Ede doet mee aan meerdere pilots binnen de Regio Deal Foodvalley ‘Boer aan het Roer’. Hij heeft een gezinsbedrijf aan de rand van Ede, tegen Veenendaal-Oost aan, en is in omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Eén van de pilots waarbij Jan is aangehaakt, is GRIP. Deze afkorting staat voor: Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw.

Binnen GRIP worden bij zestien veehouders en akkerbouwers in de regio, percelen en gewasgroei gevolgd met de satelliet via kaarten van BioScope. Dit bedrijf heeft in 2020 de tool FieldScout ontwikkeld om via smartphone en desktop de groei van gewassen op de voet te volgen. Ook kan FieldScout de verschillen binnen én tussen percelen weergeven. Hiervoor worden frequent – soms dagelijks – kaarten verstrekt, waarbij een boer kan zien hoe het gewas zich ontwikkelt rondom bovengrondse biomassa en stikstof in het blad.

Proef

Jan van Ruiswijk heeft meerdere percelen snijmaïs op zijn bedrijf. Op één van deze percelen worden enkele veldproeven uitgevoerd. Eind september 2021 werden op dit perceel twee verschillende vanggewassen ingezaaid na de oogst: Italiaans en Engels raaigras met klaver, die in het voorjaar in één werkgang werden geklepeld en gefreesd met een biofrees. Het perceel is hiervoor in vier stroken ingedeeld.

Compostthee

Op onderstaand beeld van het perceel op 27 april 2022 is zichtbaar dat aan de linkerzijde van het perceel het Engels raaigras goed is ontwikkeld, maar dat de derde strook (Engels raai plus klaver) de meeste biomassa heeft. Dit stuk van het perceel is extra behandeld met compostthee. Jan ziet dus direct met deze beelden waar het vanggewas het best ontwikkeld is en wat voor hem de grootste meerwaarde heeft.

Op onderstaand beeld is de stand van de snijmaïs te zien op hetzelfde perceel op 24 juli 2022. Hierop zie je duidelijk dat de rechterkant van het perceel veel meer biomassa heeft dan de linkerzijde. Dit komt doordat het vanggewas Italiaans raaigras links mechanisch niet goed vernietigd is en de maïs erg hindert in haar ontwikkeling.

Leerpunten van Jan

Samengevat is de meerwaarde van de pilot GRIP volgens Jan:

  • Leren lezen en gebruiken van data in de FieldScout-app, als hulpmiddel voor je bedrijfsvoering;
  • Overzicht over de staat van je percelen op een bepaald moment;
  • Overzicht van de groei van een gewas gedurende het seizoen en hoe je daarop kunt reageren voor een volgend seizoen;
  •  Interactie en informatie-uitwisseling met collega’s die meedoen in dit project, zodat je ook van elkaar kunt leren.

Jan heeft zelf een foto gemaakt van de slecht ontwikkelde maïs en met zijn smartphone heeft hij eenvoudig een notitie aangemaakt in FieldScout, zodat hij dit beeld later nog een keer kan terugkijken:

Met deze informatie gaat Jan de proeven verder in beeld brengen.

bron: Boer aan het roer