Vragen?

 

We helpen u graag op weg. Hieronder vindt u een aantal antwoorden op vragen die ons vaak gesteld worden.

 

Heeft u een vraag over de kaarten of wilt u iets specifieks weten met betrekking tot uw gewassen?

Neem dan contact op met Jeroen Verschoore (06-12158706 of e-mail)

 

Veelgestelde vragen

 

Product

BioScope bewerkt beelden van satellieten en drones naar bruikbare kaarten. Er worden verschillende kaarten geleverd:

  1. Bodemzonekaart
  2. Biomassa indexkaart
  3. Stikstof indexkaart
  4. Scoutingkaart
  5. Bijgroeikaart
  6. Taakkaart N bemesting
  7. Taakkaart loofdoding

Waarom moeten de beelden bewerkt worden?
Nieuwe technologieën maken het mogelijk verschillen in een perceel zichtbaar te maken. Remote sensing wil zeggen dat de waarneming niet rechtstreeks gedaan wordt maar bijvoorbeeld via satellieten of drones. Sensoren op de satelliet vangen signalen op die we met het blote oog niet kunnen waarnemen. De beelden verkregen met behulp van remote sensing moeten eerst gecontroleerd worden op de atmosferische samenstelling, de hoeveelheid bewolking, de topografie enzovoort, voor ze in de praktijk gebruikt kunnen worden.

De kaarten geven u vooral veel gebruiksgemak en daarmee tijdswinst. Het is de makkelijkste manier om de groei van uw gewassen goed te volgen en waar nodig bij te sturen.

Dit geeft u financieel rendement: efficiënter werken, besparing op teeltkosten (mest en middelen) en een hogere en homogenere opbrengst (meer en kwalitatief beter eind product). En u zorgt zo ook voor een lagere CO2-uitstoot en minder uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar sloot en bodem.

Soms zijn er geen actuele beelden beschikbaar omdat het slecht weer is geweest. Wilt u dan niet wachten dan kunt u een aanvullende module aanschaffen waarbij drones ingezet worden.

Bij de Flex module kunt u in een kortere periode in het groeiseizoen een garantie afsluiten. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u in juni elke 10 dagen een beeld wilt hebben. U kiest zelf de periode en de intervallen (prijs op afspraak).

Bij de Optimaal module garanderen wij het hele groeiseizoen elke 10 dagen actuele beelden.

Dat bepaalt u zelf. Bij het basispakket worden de satellietbeelden geleverd op het moment dat ze beschikbaar zijn, afhankelijk van het weer. Op het moment dat ze beschikbaar zijn heeft u binnen 24 uur de kaarten.

Wilt u zeker weten dat u op bepaalde momenten over goed beeld beschikt, dan kunt u kiezen voor een aanvullende module met beelden van drones en bepaalt u zelf het tijdsinterval. Bij de Optimaal module garandeert BioScope elke 10 dagen een vers beeld. Bij de Flex module kunt u kiezen welke garantie u wilt in welke periode. U kunt ook op afroep een drone bestellen.

Dat verschilt per gewas en per seizoen, maar zolang het veld groen is levert BioScope beelden.

Abonnementen en prijzen

Een perceel met een bepaald gewas wordt meestal als een geheel behandeld, terwijl er vrijwel altijd plekken zijn waar het gewas andere behoeftes heeft. Sommige plekken in het perceel hebben juist meer of minder middelen nodig dan anderen. Nu krijgen ze vaak een gemiddelde hoeveelheid bemesting, terwijl minder misschien beter was geweest. Soms heeft het gewas te lijden onder het middel en presteert het beter met minder, dus meer opbrengst. En ook bij gewasbeschermingsmiddelen geldt dat door plaatsspecifiek toepassen u vaak aanzienlijk bespaart op het middel.

Bij het basispakket is 5 hectare inbegrepen. Voor een extra hectare betaalt u € 9,-. Daarbovenop kunt u diverse aanvullende modules afsluiten met betrekking tot extra beelden op specifieke momenten. Voor bedrijven met meer dan 300 ha hanteren wij een korting op de hectareprijs. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Neem gerust contact met ons op, dan helpen we u met het installeren van de app. Het bouwplan wordt automatische ingeladen in de BioScope app binnen uw eigen Dacom of Akkerweb-omgeving. U selecteert op welke percelen u kaarten van BioScope wilt ontvangen. U kiest uw abonnement en drukt op afsluiten, dat is alles. U hoeft dus geen extra intekenwerk of administratie te doen.

Drones

Drone op aanvraag houdt in dat u zelf bepaalt wanneer u een drone vlucht wilt hebben. U stuurt ons een appje of mailtje met het perceel en wij verzorgen de rest. Dat is anders dan bij de Flex of Optimaal modules, want daar spreken we van tevoren af hoe vaak BioScope in welke periode beelden levert.

Een eenmalige dronevlucht kost gemiddeld ongeveer 35 euro per hectare excl btw.
Maar hoe meer vluchten en hoe groter het veld hoe goedkoper het wordt. Gemiddelde prijzen:

5 hectaren kost 190,- euro excl. btw.
10 hectare kost 315,- euro excl. btw.
15 hectare is 402,50 excl. btw.
3 percelen van 15 ha kost 922.50 excl. btw.

Installeren en gebruik

Klik hier voor installatie op Akkerweb.

Klik hier voor installatie op Dacom.

U vindt de installatiebeschrijving onderaan de betreffende pagina. Voor beide programma’s heeft u een code nodig die u na aanmelding bij ons op kunt vragen. Voor andere vragen of hulp bij het installeren kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Kaarten en indexen

Er wordt een bodemzonekaart, twee gewasindexen een scouting- en bijgroeikaart en twee taakkaarten (N en loofdoding) geleverd.
De gewas-indexen zijn een Biomassa index (WDVI) en een Stikstof index (TCARI-OSAVI).

De resolutie is 10 x 10 meter. Alle verschillende satellieten en drone beelden worden daarop gekalibreerd zodat de waardes overeenkomen. Vervolgens worden deze op een gestandaardiseerde manier geleverd. Alle beelden in de apps hebben een resolutie van 10 meter. Zo ontstaat een onmerkbare overgang tussen satelliet en drone beelden. Deze resolutie is het meest optimaal gebleken voor de meeste precisielandbouw toepassingen.

Deze kaart laat de structuur van de bodem zien. De bodemzonekaart wordt gemaakt op basis van een selectie beelden van de kale grond. Van akkers die jaarrond groen zijn kan dus helaas geen bodemzonekaart gemaakt worden. Op basis van deze winterbeelden worden vijf zones bepaald.

Wat kan ik ermee?
Met de bodemzonekaarten kunt u de locatie voor het nemen van grondmonsters beter bepalen. BioScope kan de relatieve zonekaart ook omzetten in een absolute klei en CEC kaart. Ook krijgt u dan gedetailleerde informatie over pH en organische stof.

Met de bodemzonekaart kunt u groeiverschillen verklaren aan het begin van het seizoen. U kunt ook de dosering van bodemherbicide bepalen gebaseerd op de hoeveelheid klei en organische stof variatie binnen uw perceel. Ook kunt u makkelijker de plantafstand bepalen en de hoeveelheid zaad variëren.

Op de bijgroeikaart kunt u zien hoeveel biomassa er bijgegroeid is in de periode tussen twee opnamen. Niet de hoeveelheid biomassa is belangrijk, maar de snelheid van de groei van het gewas of juist het achterblijven van groei is belangrijk en dat wordt met deze kaarten inzichtelijk.

Wat kan ik ermee?
Met deze kaart ziet u op gelijk wat het resultaat is van de afgelopen periode. Als er bijvoorbeeld gewassen zijn die op sommige plekken een trage opstart hebben gehad maar toch wel snel bijgroeien wordt de lage biomassa ingelopen. Maar bijgroei is ook bijvoorbeeld nieuw blad bij aardappels en dan is op deze manier dus snel te zien waar misschien nog bestrijding van ziektes nodig is.

Scoutingkaarten zijn kaarten die aangeven waar het gewas harder groeit of achterblijft bij de rest van het veld. Het maakt de probleemplekken in het gewas zichtbaar.

Wat kan ik ermee?
Als de groei achterblijft is er blijkbaar iets aan de hand en kunt u de locatie ter plekke onderzoeken. Deze kaarten helpen het gewas gerichter te examineren, waardoor er onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden. De rode pixels op de kaart geven aan dat de groei hier achterblijft, of het loof zelfs afneemt. Hier is dus duidelijk iets aan de hand. Het groene gebied geeft aan dat het gewas hier harder groeit, u kunt dan gericht uitzoeken waarom dat zo is.

Bioscope levert twee taakkaarten voor spuit- en kunstmeststrooier. Beide kaarten zijn gebaseerd op betrouwbare rekenregels van de WUR. De eerste is een Taakkaart Stikstof Bemesting in aardappelen en de tweede een Taakkaart Loofdoding.

Load More