Vragen?

 

We helpen u graag op weg. Hieronder vindt u een aantal antwoorden op vragen die ons vaak gesteld worden.

 

Heeft u een vraag over de kaarten of wilt u iets specifieks weten met betrekking tot uw gewassen?

Neem dan contact op met Jeroen Verschoore (06-12158706 of e-mail)

 

Veelgestelde vragen

 

Fieldscout

De app is gratis te downloaden. De volgende functionaliteiten zijn gratis te gebruiken:

  • Prestatiekaart: Hoe scoorden jouw percelen vorig jaar?
  • Plaatsgebonden notities maken en foto’s maken.
  • Hoogtekaart van je akkers.

Daarnaast biedt de app ook toegang tot alle kaartdiensten van BioScope. Deze kunnen worden aangeschaft in abonnementsvorm of los.

Ja. Om de FieldScout app te gebruiken dient u een account te maken. Volg hiervoor de aanwijzingen in de app.

Met de nieuwe FieldScout app kunt u uw gewassen volgen met en op verschillende kaarten. Vervolgens kunt u uw waarnemingen vastleggen. Alles is gekoppeld aan uw positie in het perceel. Indien nodig kunt u plaatsspecifiek actie ondernemen, de app geeft uw positie en werkbreedte op de kaart weer.

U drukt in de luchtfoto op een perceel tot de groene cirkel verschijnt en u een lichte trilling voelt. U moet dus even uw vinger vasthouden op het scherm in het perceel dat u wilt selecteren.

Het selecteren van velden gebeurt op basis van de BRP (Basis Registratie Percelen opgaven RVO mei 2019).

De optie om zelf een perceel te tekenen of percelen samen te voegen zit nog niet in deze versie van de FieldScout app

Ja, ga daarvoor naar het menu (3 streepjes linksboven in het scherm). Klik op ‘percelen’. Klik vervolgens op ‘bewerken’. Via het potloodje rechts naast de perceelnaam kunt u deze aanpassen.

Het nummer is een identifier voor BioScope en wordt hier als ‘naam’ gebruikt.

De prestatiekaart kijkt naar het hele seizoen 2019 en geeft aan waar de biomassa-productie boven of onder het gemiddelde was en hoeveel. Hoe groter de spreiding hoe meer variatie in opbrengst. Omdat de kaart heel 2019 weergeeft is de datum vastgesteld op 31 december 2019. Voor meer informatie zie: https://fieldscout.nl/kenmerken/

De hoogtekaart geeft de hoogteligging van uw perceel weer, zodanig dat u goed de verschillen in de hoogte binnen uw perceel kunt zien. De getallen in de legenda geven de minimale en maximale hoogte boven NAP in meters.

De hoogtekaart is een gratis kaart in de FieldScout app.

Als u de witte balk onderin het scherm met het kaarttype en de datum van die kaart met uw vinger omhoog veegt vindt u daar alle soorten kaarten die BioScope voor de FieldScout app levert. Als u vervolgens op ‘kaart toevoegen’ klikt en naar beneden veegt, kunt u deze kaarten via een webwinkel kopen en vervolgens in het veld bekijken. Het duurt zeker twee uur voordat nieuwe kaarten in de app beschikbaar komen.

Veeg de witte balk omhoog en daarna naar rechts. U ziet dan een overzicht van alle beschikbare kaarten. Klik op de gewenste kaart en daaronder op de ‘i’ van informatie. U ziet dan een plaatje en korte beschrijving van de geselecteerde kaart. Met de v daaronder krijgt u uitgebreidere info over de kaart. Of kijk op de website van BioScope.

Tussen de kaart en de witte balk verschijnt per kaart een geoptimaliseerde legenda en schaal / kleurverdeling. U kunt kiezen tussen een ‘dynamische’ legenda om optimaal de variatie in u perceel te zien of een ‘statische’ legenda om percelen onderling te vergelijken. Deze kunt u zelf aanpassen door de witte balk omhoog te vegen, op het ‘+’ teken onderin te klikken. Met de rechter knop kunt u wisselen van weergave.

U drukt op de ronde knop net boven de witte balk rechts met daarop het positie icoontje. Uw positie komt dan centraal in beeld te staan.

U kunt hiervoor wisselen tussen statische en dynamische legenda. Deze kunt u zelf aanpassen door de witte balk omhoog te vegen, op het ‘+’ teken onderin te klikken. Met de rechter knop kunt u wisselen van weergave.

In een perceel klikt u kort de locatie aan waar u de notitie wilt hebben. U ziet dan ‘Notitie toevoegen’ verschijnen. Als u hierop klikt, komt u daarna in een scherm waar u titel (verplicht) en omschrijving kunt invoeren. U kunt bovendien een foto van de locatie maken en bijvoegen. Druk altijd op ’opslaan’ rechtsboven om de notitie te bewaren.

Ja, als u de witte balk omhoog veegt, ziet onderaan een ‘+’. U vouwt hiermee uw scherm uit. Met de links ziet u een knopje notitie verbergen of tonen.

Veeg de witte balk omhoog en daarna naar rechts. U zet dan een overzicht van alle beschikbare kaarten. Klik op de gewenste kaart en u ziet informatie over deze kaart. Veeg het scherm omhoog en u ziet voor welk perceel u deze kaart kunt aankopen door uw keuze aan te vinken.  Via de knop afrekenen kunt u de stappen hierna

Bij een losse aankoop krijgt u één kaart van de meest recente datum. Bij een abonnement krijgt u alle eerdere kaarten van dit jaar en in de rest van het jaar alle nieuwe kaarten, zodat u een soort ‘filmpje’ kunt zien van de groei van uw gewas.

Bij iOS:  Helemaal linksboven in de hoek van uw scherm staat klein “Fieldsc.”. Als u daarop klikt, komt u weer terug in de FieldScout app.Bij Android gebruikt u de terug-toets op u toestel.

Het duurt ongeveer 2 uur voordat de bestelde producten komen. De scouting- en bijgroeikaart zijn overigens pas na 24 uur beschikbaar, omdat deze de verschillen laten zien tussen de kaarten.

Afhankelijk van de bewolking boven uw percelen ongeveer om de 10-20 dagen.

Nee, op dit moment krijgt u daarvan geen melding. In de app kunt u zien dat er weer nieuwe kaarten beschikbaar zijn.

Ga daarvoor naar het menu (3 streepjes linksboven in het scherm). Kies de optie ‘Instellingen’. U kunt vervolgens de werkbreedte instellen.

Ja dat kan, als u thuis met wifi de percelen aan klikt en de kaarten laadt (bekijkt) dan worden deze op het toestel bewaard en kunt u ze ook in het veld, zonder internet raadplegen. Uw plaatsbepaling via gps werkt dan wel gewoon. Uw notities worden dan bij thuiskomst weer gesynchroniseerd.

De Fieldscout app is gratis. U kunt dan voor alle percelen in Nederland de prestatiekaart en de hoogtekaart bekijken. Als u meer en actuelere kaarten wilt kunt u die aanschaffen. De ondergrens voor het bestellen van een kaart van een perceel is 2 ha. In de webwinkel worden de exacte bedragen per perceel direct voor u uitgerekend.

Het maken van een account is gratis.

Dat komt omdat uw kompas van uw toestel verstoord wordt door sterke magneten in de omgeving of niet goed gekalibreerd is. Open hiervoor de kompas app en maak een aantal 8-bewegingen tot het kompas de juiste oriëntatie weergeeft doe dit bij voorkeur in het open veld.

Installeren en gebruik

Klik hier voor installatie op Akkerweb.

Klik hier voor installatie op Dacom.

U vindt de installatiebeschrijving onderaan de betreffende pagina. Voor beide programma’s heeft u een code nodig die u na aanmelding bij ons op kunt vragen. Voor andere vragen of hulp bij het installeren kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Product

Dat bepaalt u zelf. Bij het basispakket worden de satellietbeelden geleverd op het moment dat ze beschikbaar zijn, afhankelijk van het weer. Op het moment dat ze beschikbaar zijn heeft u binnen 24 uur de kaarten.

Wilt u zeker weten dat u op bepaalde momenten over goed beeld beschikt, dan kunt u kiezen voor een aanvullende module met beelden van drones en bepaalt u zelf het tijdsinterval. Bij de Optimaal module garandeert BioScope elke 10 dagen een vers beeld. Bij de Flex module kunt u kiezen welke garantie u wilt in welke periode. U kunt ook op afroep een drone bestellen.

Dat verschilt per gewas en per seizoen, maar zolang het veld groen is levert BioScope beelden.

Soms zijn er geen actuele beelden beschikbaar omdat het slecht weer is geweest. Wilt u dan niet wachten dan kunt u een aanvullende module aanschaffen waarbij drones ingezet worden.

Bij de Flex module kunt u in een kortere periode in het groeiseizoen een garantie afsluiten. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u in juni elke 10 dagen een beeld wilt hebben. U kiest zelf de periode en de intervallen (prijs op afspraak).

Bij de Optimaal module garanderen wij het hele groeiseizoen elke 10 dagen actuele beelden.

BioScope bewerkt beelden van satellieten en drones naar bruikbare kaarten. Er worden verschillende kaarten geleverd:

  1. Bodemzonekaart
  2. Biomassa indexkaart
  3. Stikstof indexkaart
  4. Scoutingkaart
  5. Bijgroeikaart
  6. Taakkaart N bemesting
  7. Taakkaart loofdoding

Waarom moeten de beelden bewerkt worden?
Nieuwe technologieën maken het mogelijk verschillen in een perceel zichtbaar te maken. Remote sensing wil zeggen dat de waarneming niet rechtstreeks gedaan wordt maar bijvoorbeeld via satellieten of drones. Sensoren op de satelliet vangen signalen op die we met het blote oog niet kunnen waarnemen. De beelden verkregen met behulp van remote sensing moeten eerst gecontroleerd worden op de atmosferische samenstelling, de hoeveelheid bewolking, de topografie enzovoort, voor ze in de praktijk gebruikt kunnen worden.

De kaarten geven u vooral veel gebruiksgemak en daarmee tijdswinst. Het is de makkelijkste manier om de groei van uw gewassen goed te volgen en waar nodig bij te sturen.

Dit geeft u financieel rendement: efficiënter werken, besparing op teeltkosten (mest en middelen) en een hogere en homogenere opbrengst (meer en kwalitatief beter eind product). En u zorgt zo ook voor een lagere CO2-uitstoot en minder uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar sloot en bodem.