Selecteer een pagina

BioScope helpt boeren en tuinders op weg met precisielandbouw. Tamme van der Wal van AeroVision en Arnout Goeman van BioScope leggen uit wat de diensten van BioScope boeren en tuinders kunnen opleveren.

BioScope is in 2019 opgericht als samenwerkingsverband tussen LTO Bedrijven en AeroVision. BioScope zet satellietbeelden om in kaarten van bodem en gewassen, die boeren en tuinders laagdrempelig en tegen relatief lage kosten kunnen gebruiken voor het beoordelen van hun teelt.

Wat hebben zij aan die kaarten en wat voor kansen kan het hen bieden?

Goeman: ‘Met behulp van de kaarten kunnen ondernemers precies zien waar hun gewas heel goed groeit of juist achterblijft, maar bijvoorbeeld ook welke planten veel dan wel weinig stikstof bevatten. Zo kunnen ze gerichter water, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen geven en zowel de bodem- als de waterkwaliteit verhogen. Daardoor kunnen ze effectiever werken en risico’s beperken en zouden ze ook kosten kunnen besparen.’

Waarom maakten boeren en tuinders tot nu toe zo weinig gebruik van satellietbeelden?

Van der Wal: ‘Satellietbeelden werden tot 15 jaar geleden vooral gebruikt door overheden en multinationals. Doordat er onvoldoende beelden waren om boeren en tuinders in hun dagelijkse werk te ondersteunen, waren ze voor hen niet erg bruikbaar. Dat wilden we eerst oplossen met drones. Maar met de huidige droneregelgeving, waarin bijvoorbeeld een dronepiloot een drone moet besturen, is dat erg kostbaar geworden. Inmiddels zijn er veel meer satellietbeelden beschikbaar, omdat er meer satellieten zijn, en daarom gebruiken we die als het kan en die van drones als het moet, bijvoorbeeld als het bewolkt is.’

Hoe kunnen agrarisch ondernemers daar gebruik van maken?

Van der Wal: ‘Om de kosten voor de gebruikers laag te houden, gebruiken we de gratis beelden van de satellieten van het Copernicusprogramma van de EU. Die ruwe grondstof zetten we om in bruikbare informatie. FieldScout biedt een basis-abonnement waar ondernemers tot 10 hectare kosteloos gebruik van kunnen maken. Naast de prestatie- en hoogtekaart zijn er nog vijf andere kaarten: de biomassakaart voor de hoeveelheid loof of blad, de bijgroeikaart voor de hoeveelheid bijgegroeide biomassa, de stikstofkaart (samen met de biomassakaart) voor de noodzaak tot extra bemesting, de scoutingkaart voor afwijkingen in de groei en de bodemzonekaart voor verschillen in bodemsoort.’

Hoeveel gebruikers heeft BioScope?

Goeman: ‘We hebben nu zo’n 3000 gebruikers, niet alleen boeren en tuinders, maar ook teeltadviseurs, loonwerkers en andere geïnteresseerden. Het leuke van een jong bedrijf als BioScope is dat er nog heel veel nieuwe toepassingen wachten op ontwikkeling. We vragen onze gebruikers elk jaar naar hun ervaringen en wensen. Die proberen we te vertalen naar de technische realiteit.’

Kunt u daar een voorbeeld van noemen?

Van der Wal: ‘Door biomassakaarten naast elkaar te leggen kunnen we verschillen in gewasgroei zichtbaar maken. Zo kun je heel gericht op zoek gaan naar de oorzaak van het voorlopen of achterblijven van planten op een bepaalde plek. Dat geldt zeker als van een gewas één ras op dezelfde dag is ingezaaid. De groeiverschillen kunnen komen door verschillen in bodemgesteldheid, bemesting of vocht, maar ook haperingen van de zaai- of pootmachine komen zo aan het licht. Bij afwijkingen vragen we gebruikers om ter plaatse te gaan kijken om te zien wat er aan de hand is. En om een gat te graven om te kijken of er bodemverstoring is. Vaak zien we een relatie met het vocht in de bodem en daarom komt er binnenkort een Beregeningssignaal beschikbaar in FieldScout. Deze tool berekent per perceel wanneer en hoeveel er beregend moet worden. Zo kan de gebruiker optimaal beregenen én besparen op kosten van arbeid, water en energie én duurzamer werken.’

En welke ontwikkelingen zijn er voor groentetelers?

Van der Wal: ‘Omdat de gewassen bij hen vaak nog geen negentig dagen op het veld staan, hebben zij beelden in een hoge frequentie nodig. Bij broccoli ontwikkelen de planten eerst 40 tot 45 dagen blad. Daarna vindt in zo’n vijftien dagen de aanleg van het bloemscherm plaats. Het komt erop aan om de broccoli te oogsten als dit zo’n 500 gram weegt. Begin april hebben we de oogstvoorspellingsdienst VanBoven overgenomen, waarin kunstmatige intelligentie ‘ziet’ waar de broccoli met het juiste gewicht staat. Oogstploegen kunnen daardoor steeds een optimaal gewicht oogsten en nauwkeuriger werken, waardoor telers besparen op arbeidskosten. We ontwikkelen deze dienst steeds verder door, ook voor andere gewassen.’

Wat zijn de toekomstplannen van BioScope?

Goeman: ‘De kopgroep in precisielandbouw bestaat uit veelal jonge en hoogopgeleide agrarische ondernemers met grote bedrijven. BioScope wil precisielandbouw ook voor het peloton aantrekkelijk maken om bij te dragen aan het verdienmodel van onze gebruikers en de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ons nieuwe abonnementsmodel voor FieldScout biedt drie opties: Basis, Pro en Pro HD, waarbij de gegevens steeds nauwkeuriger worden met een vaste prijs per hectare. We zien ook  kansen om internationaal te gaan opereren. Daarbij richten we ons allereerst op Nederlandse boeren met percelen in het buitenland, maar de app zal ook vertaald worden in het Engels, Duits, Frans en Spaans.’

De voordelen van FieldScout

Met FieldScout kunt u uw gewassen en bodem nauwlettend monitoren op desktop en smartphone. U krijgt een prestatiekaart en hoogtekaart en actuele biomassa- en stikstofkaarten van uw percelen op basis van satelliet- of dronebeelden. Met de benchmark kunt u percelen onderling makkelijk vergelijken en u kunt een beregeningssignaal toevoegen. Field Scout is ook beschikbaar voor grensboeren in België en Duitsland.

 De voordelen op een rijtje:
• Start nu met 10 hectare inbegrepen
• Alle biomassa- & stikstofkaarten
• Bodemzonekaart
• Benchmark: vergelijk percelen
• Gekalibreerde beelden
• Eenvoudig zelf grenzen van percelen wijzigen
• Live locatie zichtbaar (met spuitboom op schaal)
• Ter plekke notities en foto’s toevoegen (met geotag)
• Upgrades met handmatige controle en HD beelden mogelijk

Lees meer over de nieuwe functies van FieldScout