Selecteer een pagina

Om een perceel te selecteren drukt u met uw vinger in de luchtfoto op een perceel tot de groene cirkel verschijnt en u een lichte trilling voelt. U moet dus even uw vinger vasthouden op het scherm in het perceel dat u wilt selecteren. Het selecteren van velden gebeurt op basis van de BRP (Basis Registratie Percelen) volgens opgaven RVO. U kunt het perceel eventueel aanpassen of zelf een perceel intekenen.

Bekijk de video ‘Werken met FieldScout’

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe u percelen kunt selecteren en intekenen:


Meer veelgestelde vragen