U drukt met uw vinger in de luchtfoto op een perceel tot de groene cirkel verschijnt en u een lichte trilling voelt. U moet dus even uw vinger vasthouden op het scherm in het perceel dat u wilt selecteren.

Het selecteren van velden gebeurt op basis van de BRP (Basis Registratie Percelen opgaven RVO mei 2020).

De optie om zelf een perceel te tekenen zit nog niet in deze versie van de FieldScout app. Ook het samenvoegen van percelen kan nu nog niet.