Een goed beheer van de bodem is een belangrijke factor in precisielandbouw en zorgt voor een gezond en productief gewas. LTO vindt precisielandbouw belangrijk voor de toekomst van akkerbouw en stimuleert telers om meer en beter naar de verschillen in de bodem te kijken. Telers die de AgroFoodTech 2019 bezoeken krijgen een gratis bodemzonekaart van Gewasdataservice BioScope.

Om komend seizoen precisielandbouw toe te passen is een goede voorbereiding nodig. Gebruik de relatieve winterrust om alvast te kijken naar de verschillen in de bodem. De bodemzonekaart van BioScope geeft u inzicht in het ruimtelijke patroon van een perceel. Maak daarmee alvast eens een bodem-herbicide kaart en probeer die eens te laden op u spuit machine. Dan bent u op tijd klaar voor het voorjaar.

De bodemzonekaart is de basis om de teelt af te stemmen op verschillen in de bodem: variabel doseren van bodemherbiciden, variabel zaaien of het aanleggen van stroken. Dit kan leiden tot meer opbrengst door betere groei en een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Deze winter biedt BioScope de bodemzonekaart aan voor €49,- per perceel. Heeft u meer percelen of wilt u het hele bedrijf in kaart brengen? Neem dan contact op voor een offerte op maat.

Wat kan ik met een bodemzonekaart?
Deze kaart laat de structuur van de bodem zien in 5 onderscheidende zones. Hiermee kunt u de locatie voor het nemen van grondmonsters beter bepalen. BioScope kan de relatieve zonekaart ook omzetten in een absolute klei en CEC kaart (vraag naar de voorwaarden). Ook krijgt u dan gedetailleerde informatie over pH en organische stof.

Met de bodemzonekaart kunt u groeiverschillen verklaren aan het begin van het seizoen. U kunt ook de dosering van een bodemherbicide bepalen, gebaseerd op de hoeveelheid klei en organische stof variatie binnen uw perceel. Ook kunt u per zone de plantafstand bepalen en de hoeveelheid zaad variëren.

Studiegroep
Heeft u een studiegroep van 10 personen of meer? Dan is extra begeleiding mogelijk. Informeer dan naar de mogelijkheden voor de workshop over precisielandbouw, waar ook de bodemzonekaart aanbod komt. neem contact met ons op voor meer informatie.