Selecteer een pagina

Veel akkerbouwers hebben interesse in precisielandbouw. Gewasmonitoring, bodemkaarten en beregeningsadvies is dan stap één. Maar in de praktijk is het vaak lastig om over betaalbare, hoogwaardige data te beschikken die ook praktisch bruikbaar is. BioScope levert u data van goede kwaliteit die eenvoudig en betaalbaar is via de tool FieldScout.

FieldScout werkt met beelden van zogenoemde High Density-satellieten. Die maken iedere dag beelden van Nederland. De vele satellietbeelden die in de loop van het jaar van een perceel worden gemaakt vormen samen als het ware een filmpje van de groei van het gewas. Hierdoor ziet u direct waar en wanneer een gewas achterblijft.

Met diverse beschikbare kaarten (onder andere Biomassa, Stikstof, Hoogte, Prestatie, Scouting) kunt u nagaan wat de oorzaak kan zijn van het achterblijven of juist pleksgewijs vóórlopen van perceelsdelen.

Prestatiekaart
Een voorbeeld van een kaart in FieldScout is de Prestatiekaart. Deze kaart kijkt naar het hele vorige teeltseizoen als een samenvatting of jaarverslag. De kaart geeft inzicht in de opbrengstpotentie van een
perceel en de verschillen daarin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze kaart is met kleuren aangeven waar het afgelopen seizoen de hoogste (donderkgroen) en laagste (donkerrood) hoeveelheid biomassa is gegroeid. De legenda geeft percentagegewijs aan hoe de verdeling is. Wit is daarbij 100% voor dat betreffende perceel.

Zelf aan de slag met FieldScout
Gedurende de Gewastour deelt BioScope ook ervaringen en learnings uit FieldScout met en van de deelnemers uit de Gewastour. Maar het is natuurlijk nog interessanter om alles over uw eigen percelen te ontdekken. Daarom ontvangt u nu bij het basis-abonnement de eerste 10 hectare gratis.

Deze 10 hectare is eenvoudig te activeren door de volgende stappen te volgen:

  1. Maak een FieldScout-account aan (of log in) op fieldscout.bioscope.nl (via uw computer).
  2. Teken uw percelen in. Via deze instructievideo kunt u precies zien hoe u een account aanmaakt en percelen selecteert. Alle kaarten behalve de Hoogtekaart en de Prestatiekaart hebben nog een slotje. Dit slotje kunt u verwijderden door onderstaande stappen te volgen:
    • Ga naar de webshop in uw FieldScout-account (onderste icoontje in het menu links).
    • Bij ‘mijn abonnementen’ staat ‘Basis • 10 ha’ met daarachter ‘Percelen selecteren’. Klik op percelen selecteren, vink uw gewenste percelen aan en wijs de percelen daarna toe.
    • U kunt nu weer terug naar uw percelen en na 24 uur kunt u de beschikbare actuele kaarten inzien.

Vragen?
Heeft u vragen? Onze adviseurs helpen u graag verder. Bel 088 – 888 67 90 of mail ons op info@bioscope.nl.