Selecteer een pagina

ZLTO en Vierdaagsefeesten Nijmegen willen een project starten waarin boeren uit de omgeving van Nijmegen tegen betaling koolstof vastleggen in de bodem om hiermee (een deel van) de CO2-emissies van de Vierdaagsefeesten te compenseren.

Op 22 juni organiseren zij een informatieavond voor boeren die mogelijk willen deelnemen aan dit project. Deelnemers mogen komen uit directe omgeving van Nijmegen: ZLTO Rijk van Nijmegen en LTO-Noord. Wilt u hier meer over weten? Kom dan op 22 juni naar deze informatieavond.

 

Toelichting project

De Vierdaagsefeesten wil een deel van de uitstoot van de Vierdaagsefeesten compenseren in samenwerking met koolstofboeren in de directe omgeving die hiervoor beloond worden. Want de landbouw is een van de weinige sectoren die in staat is om CO2 uit de atmosfeer te halen en door middel van een aangepaste landbouwpraktijk langdurig vast te leggen in de bodem. Door deze unieke eigenschap kunnen boeren een bijdrage leveren aan het aanpakken van de klimaatproblemen. En daarnaast heeft koolstofvastlegging in de bodem ook directe voordelen voor de agrarische praktijk: een hoger organische stofgehalte geeft een beter waterhoudend vermogen, meer bodemleven en biodiversiteit wat o.a. leidt tot een betere weerbaarheid tegen klimaatextremen. Een duidelijke win-win dus!

Het project heeft de volgende doelen:

  • Compensatie van de CO₂-uitstoot van de Vierdaagsefeesten via vastlegging van CO₂ door ‘koolstofboeren’ in de directe omgeving van Nijmegen, die hiervoor beloond worden.
  • Het ontwikkelen van een verdienmodel voor koolstofvastlegging door boeren
  • Het ontwikkelen van een efficiënte en effectieve monitoring van CO₂-vastlegging via satellietdata met Bioscope, bedrijf in smart farming technologie.
  • Gezamenlijke communicatie van dit duurzaam initiatief. Boeren hebben een oplossing!

 

Agenda

 1. Toelichting project door ZLTO Projectleider Marjon Krol: hoe werkt koolstofvastlegging, wat heeft dit project te bieden en wat wordt verwacht van deelname?
 2. Het ontwikkelen van een meet- en volgsysteem van CO₂-vastlegging met tools van databedrijf BioScope, door ZLTO Klimaatexpert Stephan Bouwman en Tamme van der Wal, directeur Bioscope.
 3. Discussie en vervolgafspraken

 

Meld je aan via deze link: Informatieavond Koolstofboeren Gelderland