Selecteer een pagina

Beter inzicht in de teelt van mais en hierop inspelen. Ondernemers werken steeds vaker met handige tools zoals de FieldScout-app. Adviseur precisielandbouw Jan Wijnen van BioScope geeft een toelichting.

Hoe gaat zoiets in zijn werk?
‘Na het intekenen van de percelen zijn gras- en maispercelen, maar ook andere gewassen te volgen met actuele satellietkaarten.’

Wat kan de FieldScout-app?
‘De gratis prestatiekaart geeft inzicht in het afgelopen teeltseizoen en geeft een beeld van hoe het perceel met de bovengrondse biomassa heeft gepresteerd. Dit kan interessant zijn bij het ruilen of huren van grond. Dat geldt ook voor de hoogteverschillen in een perceel in de gratis hoogtekaart.’

Wat kunnen ondernemers ermee in het lopende jaar?
‘Met een abonnement kunnen ze percelen met actuele satellietkaarten volgen. De optie Pro HD met hoge frequentie en een hoge resolutie van 3 bij 3 meter is het populairst. Hierbij kunnen ondernemers, bij onbewolkt weer, in principe dagelijks biomassakaarten en stikstofkaarten bekijken en zijn snel verschillen in een perceel zichtbaar.

‘Zo kunnen ze vroeg in de maisteelt nog bijsturen. Later in het seizoen zijn hoogteverschillen in mais nauwelijks nog te zien, maar vanuit de satelliet zijn ze goed zichtbaar.
‘Ook heeft FieldScout de mogelijkheid om via het BeregeningsSignaal een advies te geven voor een beregeningsgift in mais- en graslandpercelen. Dit werkt via een professioneel gewasgroei- en bodemvochtmodel van Wageningen University & Research.’

Wat kan daarna?
‘Met de FieldScout zijn gewas- of bodemproblemen in percelen op te sporen. Die kunnen worden aangepakt. Door in een mindere plek te kijken en met FieldScout te bladeren in de beschikbare kaarten, kan een mogelijke oorzaak worden herleid.

‘FieldScout heeft in 2022 ook de benchmark ontwikkeld. Hiermee kunnen percelen binnen het account worden vergeleken op basis van biomassa en stikstof en is voorafgaand aan de oogst al in te schatten welke percelen de hoogste opbrengst behalen en welke achterblijven. Ook zijn met de benchmark verschillende ingezaaide rassen objectief met elkaar te vergelijken.’

Bron: Nieuwe Oogst