Selecteer een pagina

De Prestatiekaart in de FieldScout-app van BioScope is een handig hulpmiddel voor melkveehouders. De kaart geeft inzicht in de verschillen binnen een perceel grasland. Nu eigen voerproductie steeds belangrijker wordt, kan de teler kwaliteit en kwantiteit van de grasproductie optimaliseren met de Prestatiekaart.

Het belang van eigen voer telen neemt toe. Jeroen Verschoore van BioScope merkt dat veehouders steeds vaker gebruik gaan maken van de FieldScout-app om hun voerproductie te optimaliseren. ‘Gras is een goede eiwitbron, als je het goed teelt. Telers nemen dat serieuzer dan ooit, zowel voor het maaien als bij het weiden. Door de stikstofproblematiek en de limieten aan stikstofgiften komt de teelt preciezer. Daarbij kan de Prestatiekaart een slim hulpmiddel zijn.’

De Prestatiekaart vat de groei van een gewas over een jaar samen. De pixels op de kaart geven aan welke delen van het perceel boven of onder het gemiddelde presteerden. Bij gras staat hetzelfde gewas vaak meerdere jaren op hetzelfde perceel, waardoor vergelijking van meer seizoenen sneller kan.

Verschoore zegt dat telers slechte plekken van vorig seizoen misschien weer zullen zien, als ze de Prestatiekaart van vorig jaar naast de Biomassakaarten van het nieuwe seizoen leggen. Misschien kennen ze de oorzaak van verschillen in de bodem of de waterhuishouding. Maar het seizoen kan ook anders uitpakken. Was het vorig jaar droog in een periode en dit jaar niet, maar blijft er een stuk toch weer achter, dan kan de teler op zoek gaan waar dit structurele probleem aan ligt, bijvoorbeeld met gericht grondmonsters nemen of door een profielkuil te graven.

Timing

De  FieldScout-app houdt de teler scherp bij de teelt. Hij kan de teler helpen het juiste moment te kiezen om te maaien of bij het kiezen van het moment voor en de verdeling van de mestgift. Lopende het seizoen volgt de teler daarvoor de biomassaontwikkeling en de Stikstofkaart uit de app. Verschoore: ‘Als het gras te lang doorgroeit, daalt het eiwitgehalte. Daarom is het goed de verschillen in het perceel te kennen en de Biomassakaart in de gaten te houden.’

Verschoore raadt aan de Prestatiekaart van afgelopen seizoen ook eens naast de Hoogtekaart en de Bodemzonekaart te leggen. Is de drainage goed? Bepalen bodemverschillen of afwatering de groei van het gras op minder presterende delen?

Telers kunnen om de paar dagen beschikken over nieuwe kaartjes, mits het niet lang achter elkaar grijs en bewolkt weer is. Nu steeds meer satellieten data leveren voor de FieldScout-app, wordt de toepassing alleen maar nauwkeuriger. Plaatsspecifieke teeltinformatie heeft volgens BioScope de toekomst.

Maak voordelig kennis met de FieldScout-app