Selecteer een pagina

In het project ‘Bodem, Scouting, Benchmark’ heeft BioScope een benchmark ontwikkeld om eenvoudig de gewasgroei tussen percelen te kunnen vergelijken en inzichtelijk te maken. Dankzij een subsidie van het Onderzoek & Ontwikkelfonds van regio West Brabant heeft het team van BioScope de wens van veel akkerbouwers en adviseurs voor een vergelijkingstool om kunnen zetten in een prototype bij BioScope.

BioScope heeft een benchmark ontwikkeld waarmee telers, adviseurs en studiegroepen eenvoudig de gewasgroei tussen percelen kunnen vergelijken. De tool vergelijkt groei en stikstofgehalte van gewassen op een bepaald perceel met die van andere percelen: ‘de benchmark’. Hiermee is in een oogopslag duidelijk hoe het perceel presteert.

‘Je wilt zo graag beter begrijpen of je maatregelen goed uitpakken en met de ontwikkelde benchmark kan ik nu de groei mijn aardappelen eenvoudig vergelijken met anderen in de buurt’, zegt Jan Wijnen, akkerbouwer en medewerker van BioScope. Op basis van de ervaringen in het project heeft BioScope besloten deze benchmark-tool nu ook in het in het portfolio op te nemen. Binnenkort kunnen alle telers in Nederland en het buitenland hier gebruik van maken voor teeltseizoen 2022.