Selecteer een pagina

Gedurende het hele seizoen levert BioScope verschillende actuele kaarten, waarmee u gericht verschillen kunt ontdekken in uw gewassen. U ontvangt onder andere twee gewas-indexen: een Biomassa Index (WDVI) en een Stikstof-index TCARI-OSAVI. Een drietal velden van een BioScope gebruiker met consumptieaardappelen teelt leverden 27 mei de volgende beelden op:

 

Veld 1

Biomassa index

Een perceel met een wat vlekkerige grond en dat lijkt invloed te hebben op de opwarming van de bodem (minder vocht) en daardoor snellere opkomst.

 

Stikstof index

Aan de zuidzijde van het perceel lijkt iets meer stikstof voorhanden te zijn, maar het is nog te vroeg om daar wat van te zeggen, de volgende beelden moeten de groei aan gaan tonen en dan vallen er meer conclusies te trekken of bijvoorbeeld bijmesting nodig is.

Veld 2

Biomassa index

Een perceel wat net boven komt. Bepaalde stukken nog kaal andere stukken met meer biomassa, maar door dat de planten nog klein zijn, zijn de verschillen snel groot in getal. Opvallend is dat de stukken met iets meer biomassa op de bodemzone kaart ook wat meer hogere klassen bevatten. Waarschijnlijk is dat de oorzaak van een iets snellere opkomst. De effecten op de kopakker van de bomen rij zijn ook duidelijk zichtbaar.

Stikstof index

 

Veld 3

Biomassa index

Op bovenstaande afbeelding is de actuele biomassa van het veld te zien. De opkomst is niet geheel homogeen, op de plek waar de biomassa donkerrood is zijn de aardappels nog nauwelijks boven, ook rechtsonder loopt de opkomst achter.

Stikstof index

Op de stikstofkaart zien we ook dat de stikstofwaarden in de blauwe plekken erg laag zijn. Misschien heeft hier een plas gestaan. Linksboven zien we ook een lichte afname, daar is de groei echter ook harder. De aardappels zijn echter nog zo klein dat we met een volgend opname meer kunnen zeggen.

 

Wilt u ook inzicht in uw akkers? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.