2022 is een erg droog jaar. Vooral het voorjaar was erg droog, maar de laatste weken neemt de droogte weer flink toe en met de huidige verwachte temperaturen en lage luchtvochtigheid zal het neerslagtekort (het verschil tussen verdamping en neerslag) hard oplopen.

Waterschappen hebben overal in het land maatregelen genomen, en op veel plaatsen is beregenen niet meer toegestaan. De regionale verschillen zijn erg groot. Zo is in Zeeland het neerslagtekort groter dan in het meest droge jaar sinds de metingen in 1976. In Zeeland zit het vochttekort al ruim boven de 300 millimeter terwijl zo’n 120 mm normaal is voor begin augustus. Beregening is op veel plaatsen in Zeeland niet mogelijk vanwege te hoog zoutgehalte in de sloten (kwelwater).

Aardappelen en uien blijven achter

Veel aardappelen en uien blijven achter in de groei en hangen slap op het veld. Uien hebben maar eenderde van het normale volume op dit moment en de lengte van de aardappel haalt ook nog niet de helft van de normale lengte.

In Nederland valt over de jaren heen genoeg regen en zou je deze droogte-problemen helemaal niet verwachten. Maar we zijn in Nederland zo goed in de strijd tegen het water dat we het teveel aan neerslag direct af (kunnen) voeren. Verder zijn we gewend geraakt aan altijd genoeg water en gaan we lang niet altijd zuinig om met het beschikbare water waardoor het nu te snel op is.

Bodemvocht is een cruciale factor in de groei van gewassen en de bewerkbaarheid van percelen. Met BeregeningsSignaal kunt u gemakkelijk het bodemvocht van al uw percelen monitoren, zonder ingewikkelde en kwetsbare sensoren in het veld te plaatsen. En als u wilt gaan beregenen, dan beregent u alleen daar waar en wanneer dat echt nodig is en kunnen we zuinig omgaan met water.

Gewassen in het zuidwesten van het land

Hieronder ziet u de grafiek van het bodemvocht in een perceel aardappelen in het uiterste zuidwesten van Nederland op lichte grond.

Vanaf 21 mei begint het gewas te ontwikkelen en neemt het volume beschikbaar bodemvocht toe door de groei van de wortels. Maar eigenlijk zit de grafiek al vanaf het begin in het geel en rood.  Begin juni is er even wat neerslag en komt de grafiek in het groen, maar lang duurt dat niet en vanaf half juli zit de grafiek permanent in het rood. Geel betekent een beperking in de groei, rood is echt te droog voor het gewas.

Een perceel uien in dezelfde regio, waar men ook niet heeft kunnen beregenen:

Gewassen in het noordwesten van het land

Ter vergelijking hieronder een perceel in uiterste noordwesten van Nederland waar het neerslagtekort het kleinst is van ons land.

Ook dit perceel is niet beregend, maar het heeft de hele groeiperiode van de wortels netjes in het groen gezeten. De laatste weken treedt ook hier een beperking in de vochtvoorziening op. Maar het gewas is nog nooit in het rood geweest. En een perceel uien ook in het noordwesten van ons land zag er zo uit:

Met BeregeningsSignaal kunt u precies zien hoe het gesteld is met het bodemvocht in uw percelen.

Meer weten? Kijk op BeregeningsSignaal.