Er wordt een bodemzonekaart, twee gewasindexen een scouting- en bijgroeikaart en twee taakkaarten (N en loofdoding) geleverd.
De gewas-indexen zijn een Biomassa index (WDVI) en een Stikstof index (TCARI-OSAVI).