Op de bijgroeikaart kunt u zien hoeveel biomassa er bijgegroeid is in de periode tussen twee opnamen. Niet de hoeveelheid biomassa is belangrijk, maar de snelheid van de groei van het gewas of juist het achterblijven van groei is belangrijk en dat wordt met deze kaarten inzichtelijk.

Wat kan ik ermee?
Met deze kaart ziet u op gelijk wat het resultaat is van de afgelopen periode. Als er bijvoorbeeld gewassen zijn die op sommige plekken een trage opstart hebben gehad maar toch wel snel bijgroeien wordt de lage biomassa ingelopen. Maar bijgroei is ook bijvoorbeeld nieuw blad bij aardappels en dan is op deze manier dus snel te zien waar misschien nog bestrijding van ziektes nodig is.