Een perceel met een bepaald gewas wordt meestal als een geheel behandeld, terwijl er vrijwel altijd plekken zijn waar het gewas andere behoeftes heeft. Sommige plekken in het perceel hebben juist meer of minder middelen nodig dan anderen. Nu krijgen ze vaak een gemiddelde hoeveelheid bemesting, terwijl minder misschien beter was geweest. Soms heeft het gewas te lijden onder het middel en presteert het beter met minder, dus meer opbrengst. En ook bij gewasbeschermingsmiddelen geldt dat door plaatsspecifiek toepassen u vaak aanzienlijk bespaart op het middel.