Deze kaart laat de structuur van de bodem zien. De bodemzonekaart wordt gemaakt op basis van een selectie beelden van de kale grond. Van akkers die jaarrond groen zijn kan dus helaas geen bodemzonekaart gemaakt worden. Op basis van deze winterbeelden worden vijf zones bepaald.

Wat kan ik ermee?
Met de bodemzonekaarten kunt u de locatie voor het nemen van grondmonsters beter bepalen. BioScope kan de relatieve zonekaart ook omzetten in een absolute klei en CEC kaart. Ook krijgt u dan gedetailleerde informatie over pH en organische stof.

Met de bodemzonekaart kunt u groeiverschillen verklaren aan het begin van het seizoen. U kunt ook de dosering van bodemherbicide bepalen gebaseerd op de hoeveelheid klei en organische stof variatie binnen uw perceel. Ook kunt u makkelijker de plantafstand bepalen en de hoeveelheid zaad variëren.