Tarieven

U kunt deze kaarten bestellen via onze app als u een gratis account heeft gemaakt en percelen heeft geselecteerd.

Voor tarieven voor de Dacom en Akkerweb applicaties kunt u contact opnemen onze medewerkers.

  los product
per ha*
abonnement
per ha*
Prestatiekaart 2020 gratis  
AHN (hoogtekaart) gratis  
Bodemzonekaart € 5  
Biomassakaart € 5 € 7
Stikstofkaart € 5 € 7
Gewasbijgroeikaart € 5 € 9
Scoutingkaart € 5 € 9
Bijbemestingskaart € 9  
Loofdodingskaart € 9  
     
    abonnement per ha*
Alle kaarten
Seizoensabonnement

(bevat alle bovengenoemde kaarten)
€ 12

*u betaalt altijd voor minimaal 2 hectare

Tarieven per 09-06-2020. Exclusief btw. Verkrijgbaar via de FieldScout app.

Algemene voorwaarden van toepassing
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten die met ons worden gesloten zijn de algemene voorwaarden van BioScope van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn via deze link te raadplegen. Door het gebruik van onze app en met het plaatsen van een order verklaart u ermee akkoord te gaan dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst met BioScope.