Waardevolle gekalibreerde kaarten gedurende het hele groeiseizoen.

Krijg beter inzicht in de groei van gewassen. Maak onderbouwde beslissingen. Verbeter uw teelt.

Bodemzonekaart

Deze kaart laat de structuur van de bodem zien op basis van een selectie beelden van de kale grond. Aan de hand hiervan worden vijf bodemzones bepaald.

Zo weet u waar u het beste grondmonsters kunt nemen en kunt u bijvoorbeeld makkelijker bepalen hoeveel bodemherbiciden of zaad er gebruikt moet worden.

 

Biomassa indexkaart

De biomassa index (WDVI) geeft een basisbeeld, waaruit is af te lezen hoeveel biomassa er op een perceel groeit.

U kunt zo in de basis zien hoeveel loof er gegroeid is. Blijft het achter dan is er een probleem. U kunt de kaart naast de bodemkaart en stikstofkaart leggen en gericht het veld in om te kijken wat er aan de hand is.

 

Stikstof indexkaart

Deze kaart toont de hoeveelheid stikstof in het blad van uw gewassen volgens de stikstof-index TCARI-OSAVI.

U kunt met een stikstofkaart bekijken hoeveel stikstof er in het blad aanwezig is beschikbaar voor de groei. Naar gelang het groeistadium van het gewas kunt u op basis van biomassa en stikstof inschatten óf meststoffen nodig zijn en op welke plek.

Bijgroeikaart

Op de bijgroeikaart kunt u zien hoeveel biomassa/blad er bijgegroeid is in de periode tussen twee opnamen.

Niet alleen de hoeveelheid biomassa is belangrijk, maar vooral de snelheid van de groei of achterblijvende groei is interessant en dat wordt met deze kaart inzichtelijk. Je ziet bijvoorbeeld snel waar nieuw blad gevormd is en eventueel bestrijding van ziektes nodig is.

 

Scoutingkaart

Scoutingkaarten zijn kaarten die specifiek aangeven waar het gewas harder groeit of juist achterblijft bij de rest van het veld.

U ziet zo snel de verschillen in het gewas, waardoor u gerichte oplossingen kunt bedenken. De rode pixels geven een afname aan en de groene een snelle toename van de groei.

 

Taakkaarten

Op dit moment kunnen er indien gewenst taakkaarten gemaakt worden voor stikstof bijbemesting en loofdoding (aardappelteelt).

De taakkaarten worden gemaakt op basis van de rekenregels van de WUR waardoor een goed bemestingsadvies gegarandeerd is. Met namen bij loofdoding kunt u veel besparen op middelen.

 

 

De meerwaarde van BioScope

Met de BioScope kaarten kunt u meer inzicht krijgen in de teelt, door het onderscheiden van bodemzones en het scouten van achterblijvende of juist snelle groei. Zo kunt u makkelijk onderbouwde beslissingen nemen om uw productie te verbeteren.

Technologie is grotendeels mensenwerk. Onze adviseurs hebben veel kennis en ervaring en helpen u graag op weg.

 

N

Gekalibreerd en geïndexeerd

N

Gecheckt op atmosferische verstoring

N

Ondersteuning en advies bij gebruik

Combineer de voordelen van satelliet en drone.

Alleen via BioScope heeft u de optimale combinatie van geodata via satelliet én drone.  Via een aanvullende modules kunt u de satellietbeelden eventueel aanvullen met dronebeelden, zodat u op elk gewenst moment verzekerd bent van actuele gewas- en bodemkaarten. U ziet geen verschil in uw applicatie.

Satelliet

Afgelopen jaren is het aantal satellieten met bruikbare sensoren flink toegenomen, waardoor er steeds meer beeld beschikbaar komt. BioScope heeft mer een aantal relevante satellietbedrijven leveringsovereenkomsten gesloten.

Drones

Wanneer bewolking te lang opnames vanuit de ruimte verhinderd wordt er gebruik gemaakt van drones. Deze combinatie zorgt voor zekerheid tegen een aantrekkelijke prijs. Als aanvulling op het basispakket worden dronebeelden op aanvraag ingezet tegen een marktconforme meerprijs.

Meer over BioScope voor uw vertrouwde perceelregistratieprogramma:

Klik op de door u gebruikte applicatie.