Bodemzonekaart

Deze kaart laat de structuur van de bodem zien. Aan de hand hiervan worden vijf bodemzones bepaald binnen een perceel.

 

Gebruik van bodemzonekaart:

  • Bepalen van de beste plaats voor grondmonsters;
  • Bepalen hoeveelheid bodemherbicide of zaad/plantgoed;
  • Bij verklaren van afwijking die u in de teelt ziet;
  • plaatsspecifiek extra compost/vaste mest te strooien of diepwoelen.

 

De bodemzonekaart is beschikbaar op alle platformen

 

< Bodemzonekaart van BioScope op de FieldScout app.