BeregeningsSignaal

Met BeregeningsSignaal van BioScope beregent u alleen waar en wanneer dat nodig is voor een optimale opbrengst. Het voordeel van deze digitale tool is dat er geen eigen bodemvochtsensoren nodig zijn, maar dat de nauwkeurigheid bijzonder groot is.
De combinatie van hydrologische, weer- en gewaskundige data en teeltgegevens als zaaidatum en beregeningsinformatie levert een adequaat advies op. BeregeningsSignaal voorkomt zo onnodige kosten door te vroeg beregenen (brandstof, arbeid, water). Maar ook voorkomt u kosten die gepaard gaan met te laat of te veel beregenen. Het  beregeningsadvies ontvangt u tijdig per mail of sms.

Hoe werkt BeregeningsSignaal?

U vult eenmalig online uw bedrijfsgegevens in (aantal percelen, perceelomvang, gewas). BeregeningsSignaal houdt vervolgens per perceel de vochtbalans in de gaten en waarschuwt u als beregening wenselijk is.

Het advies is gebaseerd op plaats-specifieke informatie uit heel Nederland over de bodem, aangevuld met uw persoonlijke gewasgegevens, nauwkeurige weerdata en weersverwachtingen. Per perceel krijgt u advies over de benodigde waterhoeveelheid.

BeregeningsSignaal ondersteunt op dit moment de volgende gewassen:

 • Grasland
 • Aardappel
 • Suikerbiet
 • Mais
 • Erwt
 • Spinazie
 • Winterpeen
 • Waspeen
 • Schorseneer
 • Tulp (bètaversie)
 • Lelie (bètaversie)
 • Zaaiui (bètaversie)

 

Bekijk de video over BeregeningsSignaal

Tarief BeregeningsSignaal

BeregeningsSignaal € 250,- per jaar

Tarieven per 01-01-2023 (exclusief btw) voor maximaal 100 ha per account.

LTO-leden krijgen 50 euro op hun rekening teruggestort bij het afnemen van BeregeningsSignaal (eenmaal per jaar per lidnummer).

Zo bestelt u BeregeningsSignaal:

  1. Log in op uw account of maak een account aan.
  2. Bestel BeregeningsSignaal in de webwinkel.
  3.  Selecteer uw percelen.
  4. U kunt binnen 48 uur aan de slag!

Achtergrond BeregeningsSignaal

BeregeningsSignaal van BioScope geeft de actuele bodemvochttoestand op perceelbasis aan en berekent de vochtbeschikbaarheid van de bodem voor een weersverwachtingstermijn van vijf dagen. Hierdoor is het mogelijk om te anticiperen op de te verwachten bodemvochtvoorraad en voorkomt onnodig beregenen of te laat beregenen.

Het programma geeft een beregeningsadvies voor de volgende gewassen: grasland, snijmaïs, aardappelen, suikerbieten, erwten, winterpeen, waspeen, schorseneren en spinazie. Aan een aantal andere gewassen wordt nu gewerkt.

Het programma berekent de bodemvochttoestand van de wortelzone van een gewas met een waterbalansmodel en berekent voor elk agrarisch perceel in Nederland de bodemvochtvoorraad en de grondwaterstand aan de hand van bodem, hydrologie en gewas en geeft een beregeningsadvies op het moment dat vocht beperkend wordt.

Bodemtextuur

De bodemtextuur van de humeuze bovengrond is bepalend voor de mate van vochtlevering van de bodem. De bodemtextuur van de ondergrond bepaalt de mate van capillaire opstijging van vocht uit de ondergrond en het grondwater. Het grondwaterstandsverloop wordt gekarakteriseerd door de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand. Sloten, drainage en greppels beïnvloeden de grondwaterstand en worden meegenomen in het advies. De mate van kwel of wegzijging betreft respectievelijk de extra vochtlevering vanuit het grondwater of het wegstromen van bodemvocht naar de ondergrond.

Bodemvochtbalans

Niet alleen de bodem en de hydrologie, maar ook het gewas speelt een belangrijke rol in het berekenen van een bodemvochtbalans. Gewassen verschillen in zaai-of pootdatum, worteldiepte, gewasontwikkeling, mate van gewasverdamping en gewenst beregeningsmoment. Daarom moet het gewas en de zaaidatum ingevoerd worden in FieldScout voor een adequaat advies.

Om de dagelijkse bodemvochttoestand op waarde te kunnen schatten worden in de weergave van de bodemvochtvoorraad (mm) vier klassen onderscheiden te weten: te nat, voldoende, vocht is beperkend, te droog.

Data automatisch opgehaald

BeregeningsSignaal haalt voor percelen binnen het FieldScout-abonnement  automatisch invoerdata op voor bodem, hydrologie en meteo om een bodemvochtbalans te berekenen. De gevallen neerslag wordt betrokken van plaatsspecifieke radardata en neerslagstations  (grid van  500 m). Op die resolutie wordt ook een Probability of Precipitation (POP) berekend die nauwkeuriger is dan van andere weerverwachting aanbieders. 

De digitale data voorziet ook in data over sloten, drainagebuizen, kwel of wegzijging en de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand. Beregeningshoeveelheden dienen zelf ingevoerd te worden.

Het beregeningssignaal is door ZLTO ontwikkeld in samenwerking met onder andere Delphy, Royal HaskoningDHV en Wageningen UR. Het is de afgelopen jaren al door meer dan 400 ondernemers gebruikt en heeft zich bewezen als praktisch hulpmiddel in de bedrijfsvoering.

‘Het voorkomt uitdroging van ons grasland’, aldus een veehouder uit Werkhoven. ‘Bijkomend voordeel is dat we onze omgeving kunnen laten zien dat we alles in het werk stellen om zo zuinig mogelijk te beregenen en dat we ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk overlast hebben van ons beregeningssysteem’.

Ook akkerbouwers zien de voordelen: ‘Het is een goed hulpmiddel voor het bepalen van het juiste moment van beregening en de noodzakelijke watergift. Zo weet je zeker dat je zowel water als arbeid, maar ook energie en apparatuur zo efficiënt mogelijk inzet. Het helpt je dus om water èn kosten te besparen’.