Het weer heeft de afgelopen jaren uitzonderlijke patronen laten zien, waarbij met name de neerslag steeds variabeler wordt.

Het beregenen wordt daarom ook steeds ingewikkelder om af te stemmen op bodem en gewas. Beregeningssignaal helpt boeren om beter onderbouwde keuzes te maken waar, wanneer en hoeveel beregening nodig is.

Met de handzame grafiek is ook het verloop van de waterbehoefte over het seizoen goed zichtbaar. Beregeningssignaal houdt rekening met het gewas, van zaai tot oogst, en stemt de benodigde hoeveelheid water daarop af. In het begin van de groei neemt de wortelzone toe door steeds dieper wortelende planten. De kleuren in de grafiek geven een beoordeling van het bodem-vochtgehalte en of er genoeg is voor het gewas.

Beregeningssignaal maakt gebruik van locatiespecifieke weersinformatie, met een grid nauwkeurigheid van 500m. Hiermee wordt dus voor elk perceel de eigen weerhistorie en weersverwachting opgesteld. Beslissingen worden dus op actuele en precieze data gemaakt.

Drie kleuren

Vooral de weergave van de perceellijst gesorteerd op prioriteit (met 3 kleuren links weergegeven in het plaatje) waarin er beregend moet worden, is voor veel gebruikers met meerdere percelen erg gebruikersvriendelijk om overzicht binnen het bedrijf te houden.

Uw eigen beregeningen zitten niet in de weersinformatie, die moet u zelf toevoegen. De berekende impact op het bodemvocht wordt direct berekend en getoond in de grafiek.

Betere beslissingen

Met beregeningssignaal neemt u betere beslissingen gebaseerd op actuele en precieze data over bodem, gewas en het weer. Het veranderende weer en de steeds grilligere neerslagpatronen maken het complexer en beregeningssignaal helpt met het krijgen van inzicht en overzicht. Via SMS en/of mail worden dagelijks adviezen verstrekt aan de gebruikers van Beregeningssignaal. Dit kan naar wens ingesteld worden.

 

Meer over BeregeningsSignaal