In de komende periode met veel droogte en misschien toch af en toe wat regen, kan het gebruik van een beregeningssignaal handig zijn om te zien of beregenen wel of niet nodig is.

In een perceel met vroege frites-aardappelen (ras Zorba) bekijken we de grafiek van de afgelopen weken. Het gewas wordt geteeld op een vrij hoge zandgrond, die droog gefreesd is.

De grafiek van het beregeningssignaal voldoet aan de verwachting. Op 2 mei stonden de aardappelen mooi boven en is er 20 mm water gegeven om de bedden wat nat te maken/houden en om regen nadien wat beter ‘aan te laten slaan’. Deze beregeningsbeurt komt mooi terug in de grafiek. Vanaf 18 mei is er weer voldoende regenwater gevallen en je ziet dat de groei van het gewas en grotere bewortelingsdiepte ook netjes wordt weergegeven. Het beregeningsadvies voor de komende weken luidt: Dit perceel heeft de komende 2 weken genoeg bodemvocht en hoeft binnenkort niet beregend te worden.

Beregeningssignaal in FieldScout
In de tool FieldScout is sinds enkele weken de applicatie beregeningssignaal opgenomen. Het beregeningssignaal is door ZLTO ontwikkeld in samenwerking met onder andere Delphy, Royal HaskoningDHV en Wageningen UR. Het advies is gebaseerd op geo-data, bodemvocht, gewas en bodemtype, gecombineerd met de weersvoorspelling. De gebruiker ontvangt per perceel een bericht als er beregend moet worden. De afgelopen jaren is het beregeningssignaal al door meer dan vierhonderd ondernemers gebruikt en heeft zich bewezen als praktisch hulpmiddel in de bedrijfsvoering.

Voor akkerbouwers is het een handige tool. Een van onze leden zei hierover: ‘Het is een goed hulpmiddel voor het bepalen van het juiste moment van beregening en de noodzakelijke watergift. Zo weet je zeker dat je zowel water als arbeid, maar ook energie en apparatuur zo efficiënt mogelijk inzet. Het helpt je dus om water én kosten te besparen’. Maar ook voor veehouders is het een handig hulpmiddel en komt de tool binnenkort beschikbaar voor grasland. ‘Het voorkomt uitdroging van ons grasland’, geeft een van hen aan. ‘Bijkomend voordeel is dat we onze omgeving kunnen laten zien dat we alles in het werk stellen om zo zuinig mogelijk te beregenen en dat we ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk overlast hebben van ons beregeningssysteem’.

Meer over het beregeningssignaal